Arabic English French Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Chinese Simplified

banner22

04 Temmuz 2015 Cumartesi

İslam Devleti güçleri Mısır'a yerleşti

İslam'da oy kullanmanın hükmü

08 Haziran 2012, 11:44
Bu makale 15648 kez okundu
İslam'da oy kullanmanın hükmü
Ebu Hanzala

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd alemlerin Rabb’ı olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam onun nebisine ali beytine ve tüm hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bilindiği gibi oy kullanma meselesi asrımızın tartışmalı meselelerindendir. Bir grup Müslüman tevhide aykırıdır diye konuyu baştan reddetmiş, başka bir grup insanda özellikle "maslahat" ismi altında oy kullanılabileceği görüşünü benimsemişlerdir. Bazı kardeşlerim benden kuran ve sünnet ışığında bu konu hakkında bir yazı yazmamı talep ettiler. Bende yüce Allah’tan yardım talep ederek diyorum ki;

Genelde insanlar bu meseleye yaklaşırken; falan hoca cevaz verdi, falan hoca asla olmaz dedi, bir başkası kullanmayız kullanana da bir şey demeyiz gibi düşüncelerle yaklaşmışlardır. Oysa Allah (cc) kendini islama nispet edip, iman ettiklerini iddia eden insanlara tartışmalı meselelerde nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini kuranda belirtmiştir.

"Allah’a resulüne ve sizden olan ululemre itaat ediniz.Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz,Allah’a ve ahret gününe inanıyorsanız işi Allah’a ve resulüne götürün’’ buyurmuştur.

"Senin Rabbine andolsunki onlar aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem tayin edip,verdiğin hükme hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar’’ buyurmuştur.

İşte bu ve benzeri ayeti kerimeler, mümin olduğunu idda eden insanların, anlaşamadıkları meselelerde izlemeleri gereken yolu beyan etmektedir. Ayetler dikkatle incelendiğinde ilk ayette yüce Allah, Allah’a ve ahiret gününe iman ettiklerini pratik olarak göstermek isteyen insanların, çekişmeli mevzularda meseleyi Allah’a ve resulüne getirmelerini istemekte, ikinci ayette ise çıkan hükme rıza göstermeyecek olanların veya çıkan hükümden rahatsız olacakların, veya teslim olamayacakların asla ve asla iman edemeyeceklerini belirtmektedir.

Bizde bu ayetlerden yola çıkarak kuran,sünnet ve peygamber(s.a.v) fiili yaşantısından oy kullanan bir insanın nasıl bir suç işlediğini anlatmaya çalışacağız.

Aslında mesele kuran ve sünnette olanca açıklığıyla bellidir. Kesinlikle Yüce allahın haram kıldığı ve küfür olan bir meseledir. Tartışmalı derken insanların yanında tartışmalı oluşunu kasteddik.

    Nisa .59

    Nisa .65


1) OY KULLANMAK YÜCE ALLAH'A AİT OLAN BİR VASFIN ONDAN BAŞKASINA VERİLMESİDİR

Yüce Allah, Yusuf süresi 40. ayeti kerimede; "HÜKÜM SADECE VE SADECE ALLAHINDIR" diyerek hüküm ve hükmetme yetkisinin sadece ona ait bir özellik olduğunu işte böyle tekidle vurgular.

Şimdi şöyle bir düşünelim seçmen oy verdiği parti veya vekillere nasıl bir yetki veriyor?

Oy verilerek başa getirilen parti veya vekiller artık o ülkede kanun yapma,ülkeyi yönetme hakkına sahiptirler.hatta bu partilere yöneten egemen olan güç manasında "İKTİDAR PARTİ" denir.O zaman yüce Allah’a ait olan bu özellik artık oy vesilesiyle başka bir varlığa verilmiştir.

Adamın biri dese ki; ben her şeyi her anda her yerde görme vasfına sahibim,veya dese ben mutlak olarak gayb ilmini bilirim. Biz hiç çekinip tereddüt etmeden bu adama müşrik deriz.Çünkü bu adam yüce Allah’a ait olan bir sıfatı, kendi nefsine vermiştir. Veya Mekkeli müşrikleri düşünelim. Bu insanlar Allah cc yaratıcı olduğunu, rızk verdiğini,kabul ediyorlardı.1peki neden Allah cc bu insanlara müşrik demişti?Çünkü bu insanlar Allah’a ait olan fayda ve zarar verme,ona dua edip ondan isteme vs. vasıfları, Salih insanların heykeli dedikleri taş parçalarına vermişlerdi.

Aynı şekilde ne isim adı altında olursa olsun, bugün Allah’ın yönetme ve hükmetme yetkisini Allah’ın dışındaki varlıklara veren insanlarda şirke düşmüşlerdir.Ki yüce Allah bunu daha net bir şekilde şöyle beyan eder;’

"O ALLAH HÜKMÜNDE HİÇ KİMSEYİ KENDİNE ORTAK KOŞMAZ"
"YOKSA ALLAH’IN İZİN VERMEDİĞİ KONULARDA ONLARA KANUNLAR YAPAN ORTAKLARIMI VARDIR’’

İşte oy kullanarak Allah’ın izin vermediği konularda kanun yapanlara bu fırsatı veren seçmen, ayetin nassıyla Allah’ın dışında ortaklar edinmiştir. 

‘’SİZEDE ALLAHIN DIŞINDA İBADET ETTİKLERİNİZE DE YAZIKLAR OLSUN. AKLETMEZMİSİNİZ" 

Yunus süresi 31. ayeti kerimeye bakınız..

Bu konuda buhari tefsir kitabı nuh süresi 23.ayette ibni abbasın rivayetine bakınız..

    Kehf 26.

    Şura 21.

Aslında insanlar bu meselede tarihte eşi görülmemiş bir basiretsizlik içindedirler.biri deseki ben namazların sayısını değiştirme yetkisini oy kullanarak falan partiye veriyorum,akşam namazını dört rekat yapacaklarmış,sabahıda sekize çıkaracaklarmış.hemen bu insana kafir deriz.Ama oy vererek yüce Allah’ın tüm kanunlarını değiştirme yetkisini başkalarına veren insan ise nedense Müslüman olarak kalıyor.

Enbiya 67…

Evet oy kullanan seçmenlere de,oylarıyla yönetme ve kanun yapma yetkisini verdikleri ilahlarına da yazıklar olsun...

2) OY KULLANMAK YÜCE ALLAH'IN DIŞINDA RAB EDİNMEKTİR

Medaricu-s salikin kitabında ibni kayyım rububiyet tevhidini açıklarken;’’RUBUBİYET YARATMA VE HÜKMETMENİN SADECE ALLAHA MAHSUS OLUŞUDUR’’diye tanımlamıştır.yani bir insan yaratma ve hükmetme yetkisini kime ait kılıyorsa onun rabbı odur..yine kuranı kerimde naziat süresinde firavunun şu sözüne dikkat edelim.’’sizin yüce olan rabbiniz benim’’..müfessirlerden Fahreddin er-Razı bu sözü şöyle açıklar;’’kimsenin benim halkım üzerinde benden başka emir ve yasak koyma yetkisi yoktur. Peki şöyle bir soru soralım?

Acaba bugün yönetme yetkisini oy kullanarak, yüce Allah’tan başkalarına veren insanlar,bu yetkiyi verdikleri varlıkları rab edinmişler midir?

Cevabı yine kuran ve onu tefsir eden peygamberimizden alalım…

Tövbe süresi 31. ayette;
‘’ONLAR PAPAZLARINI VE RAHİPLERİNİ ALLLAHIN DIŞINDA RABLER EDİNDİLER’’

Peygamberimiz (s.a.v.) bu ayeti şöyle tefsir etmişlerdir.’’onlar Allah’ın helal kıldıklarını haram,haram kıldıklarını da helal kıldılar’’1
İşte yüce Allah’ın emretme ve yasaklama,helal ve haram kılma yetkisini din adamlarına veren insanlara, yüce Allah ‘’onları rabler edindiler’’diye yaklaşıyor..bugün bu yetkiyi ve allahın helal ve haramlarını değiştirme yetkisini meclise girecek olan partilere, oy vererek veren insan da ayetin nassıyla onları Allah’ın dışında rabler edinmiştir…

"SİZE DE ALLAHIN DIŞINDA İBADET ETTİKLERİNİZE DE YAZIKLAR OLSUN. AKLETMEZMİSİNİZ?" 

1. Kasas .38
2. Yanımda kaynaklar bulunmadığından sayfa numaralarını veremöedım.yanlız ilgili ayetin tefsirlerine işaret edilen kaynaklardan bakılırsa,alimlerin firavunun bu sözünü böyle yorumladıkları görülecektir...

3) OY KULLANMAK ALLAH'IN DIŞINDA İLAH EDİNMEKTİR

İLAH kelimesi için kamuslarda bir çok mana zikredilmiştir.Biz bu kelimenin manasını anlamak istiyorsak kurana baş vuralım. ‘’firavun-ey ileri gelenler-sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum dedi’’

Acaba firavun ilahlıktan neyi kastediyordu. Firavun ben sizin ilahınızım derken: Ben sizin yaratıcınızım,rızk vereninizim demiyor,bilakis ben sizin yöneticiniz,kanun yapanınızım demek istiyordu. Firavunun kastının bu olduğunu razi tefsirinde,alusi ruhul meani de ve mevdudi gibi alimler belirtmişlerdir.

Aynı sekilde İLAH kavramını anlamak için Mekke toplumuna gitmemiz yeterlidir.Çünkü Allah ve resulü bu toplumdan ısrarla lailaheillallah demelerini istemiştir..acaba neden bu insanlardan özellikle ‘’Allah’tan başka ilah yoktur’’ sözü istenmiştir de,’’Allah’tan başka rab yoktur’’ veya ‘’Allah’tan başka rızık veren yoktur’’gibi yine Allah’a ait olan sıfatları içeren sözler istenmemiştir?

Bunu anlamak için Mekke toplumunun içinde bulunduğu şirk çeşidini anlarsak, ilah kavramının manası kendiliğinden açığa çıkacaktır..Mekke toplumunda başlıca iki şirk çeşidi vardı.Varolan diğer şirkler ya bu iki çeşidin kısımlarından veya bu iki kısmın sonuçları mahiyetindeydi.

a-dua,adak,secde, vb ibadetlerin aracı olduklarına inanılan bir takım varlıklara yapılması.
b-hayat nizamını,Allah ve onun şeriatı değil,o günün parlamentosu olan darunnedvede bir takım kabile reislerinin belirlemesiydi.

İşte böylesi bir ortamda yüce Allah o kavimden tek ilah olarak onu benimsemelerini istemişti. Yani tüm ibadetlerini ona yapacak,ve yönetme yetkisini var olan parlamentoda ki kabile reislerine değil ,yüce Allah’a vereceklerdi.

Acaba o günün insanları bu yetkiyi kabile reislerine tanıyınca, kendilerinden kelime-i tevhit istendiyse,bugün bu yetkiyi modern kabile reisi olan parti ve milletvekillerine,oy aracılığıyla veren insanlara,yeniden din gelse hangi kelime istenirdi?

"SİZE DE ALLAHIN DIŞINDA İBADET ETTİKLERİNİZE DE YAZIKLAR OLSUN. AKLETMEZMİSİNİZ?" 

    Bakara 256.

    (Kurtubi tefsirinde ilgili ayetin açıklanması okunabilir.)

    Nahl 36.

4) OY KULLANMAK, DİNE GİRİŞİN İLK ŞARTI OLAN "TAĞUTU RED ETMEK" İLKESİNE AYKIRIDIR

Yüce Allah ayeti kerimesinde "Kim tağutu inkar eder.Allah’a da iman ederse muhakkak ki kopmayacak olan sapasağlam kulpa yapışmıştır’’ buyurmuştur. 

Tağutu inkar edenlerin yapışacağı sapasağlam kulp tefsirlerde;’’kelime-i tevhit’’,’’iman’’,’’islam’’vb şekillerde tefsir edilmiştir. Ama hepsinin ortak noktası dindir.

Yani ayeti kerime bir insanın dine veya kelime-i tevhide girebilmesi için iki şart koşmuştur. ’’TAGUTU İNKAR’’ve ‘’ALLAH’A İMAN’’. Ayeti kerimede –men- şart edatı kullanılmıştır 2.Usul alimlerimiz şartı tanımlarken; Şart, kendisi olmadığı zaman şart koşulan hükmünde olmadığıdır.Bir örnekle açıklayalım;Abdest namazın şartlarındandır.Abdestsiz namaz kılan insanın namazı geçersizdir.

Aynı şekil tağutu inkar dine girmenin ilk şartıdır.tağutu inkarsız bir din veya kelime-i tevhit geçersizdir.nasıl ki abdestsiz namaz kılan adam, ne kadar fazla kılarsa kılsın,ne kadar tadili erkana riayet ederek kılarsa kılsın, namazı geçersizse,tağutu inkar etmeyen bir adamında dini vecibeleri ne kadar yerine getirse de bu iddiası geçersizdir.

Aynı şekilde tağutu inkarın İslamdaki öneminden olsa gerektir ki,Allah kendine imandan önce tağutu inkarı zikretmiş,ve gödermiş olduğu tüm peygamberlerin ortak davetinin insanları tağutu inkara çağırmak olduğunu bildirmiştir.

"Muhakkak ki biz her kavimde insanları Allah’a ibadete ve tağuttan uzak durmaya çağıran bir peygamber gönderdik.’’ 

Acaba bütün peygamberlerin ortak daveti olan ve dine girişin, kelime-i tevhidin ilk şartı olan,inkar edilmesi gereken, uzak durulması gereken bu tağut nedir? Yine cevabı kuranı kerimin ilgili ayetlerinden bulalım.tefsir ehlince malumdur ki kuran önce kuranla tefsir edilir.çünkü yüce Allah’ın sözünden ne murat ettiğini en iyi ifade edecek olan,yine kendine ait olan kurandır..İçerisinde tağut kelimesinin geçtiği ayetlere bakılacak olursa tağutun manası ve özellikleri anlaşılacaktır.

‘’Allah, iman edenlerin dostudur.onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır.kafirlerin dostu ise tağuttur.onları aydınlıklardan karanlıklara çıkarır’’
Bu ayetten anlaşılan insanları vahyin aydınlığından küfür, şirk ve zulmün karanlığına götüren her şey tağuttur.

‘’Sen,sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini zannedenleri gördün mü?onlar tağuta muhakeme olmak isterler,oysa onlar onu inkar etmekle emrolunmuşlardı’’

Bu ayette de Allah ve şeriatının dışında insanların baş vurduğu her türlü mercinin, kanunun, şahsın tağut olduğu anlaşılıyor.

‘’İman edenler Allah yolunda,kafirler ise tağut yolunda savaşırlar’’

Bu ayetten de Allah’ın ordularının dışında,onun yolunun dışında bir amaç için çarpışanların tağut oldukları ve ordularının da tağuti ordular olduğu anlaşılıyor.
Şimdi asıl meselemize geçelim.Acaba bügün seçmenlerin kendilerine oy verdiği parti ve vekiller tağutun sıfatlarını kendilerin de bulunduruyorlar mı??bunu yaparken de piyasada bilinen en iyi partileri düşünelim.

-İnsanları vahyin aydınlığı olan ‘’hüküm sadece ve sadece Allah’ındır’’ düsturundan,demokrasinin karanlığı olan ‘’egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’’düsturuna çağırmıyorlar mı?

-Bunların iktidardayken yürürlükte tuttukları ve her geçen gün yenisini ekledikleri kanunlar,yüce Allah’ın şeriatının dışında olan tağuti kanunlar değil midir?

-Yüce Allah’ın dinine açıktan düşmanlık yapan polis,asker vb kuruluşlar bunların elinde olan bakanlıklara bağlı kuruluşlar değil midir? Uluslararası terör 
antlaşmaları adı altında dünya Müslümanları ile her türlü mücadeleyi verenler,ve bu antlaşmalar gereği İsrail,Amerika vb ülkelerle sıkı çalışma içerisinde olanlar bizzat bu şahıslar değil midir?

Bu içlerinde kendini İslam’a nispet eden ve en muhafazakar görünen-ama asılda en tehlikeli olan-partilerdir.oy verip başa getirilen insanlar görüldüğü üzere ya bizzat tağutlaşmakta veya başa geldikleri tağuti sistemin çarkında döndüklerinden dolaylı mecburen tağutlaştırılmaktadırlar.işte oy veren insan, dine girmenin ilk şartı olan tağutu inkar etmek bir yana,onlara oy vererek onları desteklemektedir.

‘’SANA VE SENDEN ÖNCE İNDİRİLENLERE İMAN ETTİKLERİNİ ZAN EDENLERİ GÖRMEDİNMİ?ONLAR TAĞUTA MUHAKEME OLMAK İSTİYORLAR,OYSA ONLAR ONU İNKAR ETMEKLE EMROLUNMUŞLARDI’’

Allah bu ayetlerde münafıklardan bahsediyor-bazı tefsirlere göre-…onlara, inkar edin denilen tağuta başvurduklarından münafık damgası vurulmuştu..Acaba kendisine inkar et diye emredildiği halde,günümüz tağutlarına oy veren zavallılara kuran ayetleri inse ne derdi?

Veya konu başındaki örneğimizi tekrar hatırlayalım.Allah abdest namazın şartıdır diyor.adamın biride ben abdestsiz de namaz kılsam olur diyor…Allah tağutu inkar etmeden Müslüman olamazsın diyor.Adam ben tağutu inkar da etmem,oyumla destek de veririm Müslüman da olurum diyor..

"SİZE DE ALLAHIN DIŞINDA İBADET ETTİKLERİNİZE DE YAZIKLAR OLSUN. AKLETMEZMİSİNİZ?" 

    Bakara 256.

    (Kurtubi tefsirinde ilgili ayetin açıklanması okunabilir.)

    Nahl 36.

    Bakara 257.

    Nisa 60

    Nisa 76.

    Enbiya 67. Evet oy kullanan seçmenlere de, oylarıyla yönetme ve kanun yapma yetkisini verdikleri ilahlarına da yazıklar olsun...

5) OY KULLANMAK RASULULLAH'IN (SAV) METODUNA MUHALEFET ETMEKTİR

‘’Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz,Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız işi Allah’a ve resulüne götürün’’1 ’Senin Rabbine andolsunki onlar aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem tayin edip,verdiğin hükme hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar’’
‘’Kim Resüle itaat ederse muhakkak ki Allah’a itaat etmiştir.’’‘’Allah’a ve resülüne itaat ediniz.umulur ki merhamet edilirsiniz’’

Yüce Allah kendine imanın ve ahiret gününe imanın gereği olarak tüm insanlıktan, resülüne itaati istemiştir.ve Resüle itaat edecek olanların yüce Allah’a itaat ettiklerini bildirmiştir..Yalnız Resüle itaat bazı sapkınların anladığı gibi helaya girerken,yatağa girerken,bıyık keserken vs gibi yerlerle yetinmek değil,bilakis resulün(s.a.v) din alanında yapmış olduğu tüm fiiliyatına tabi olmaktır.Ve bunun en başında dinin nasıl yayılacağı,nasıl bir metot izleneceği,nereden ve nasıl başlanılacağı gibi mevzular gelir.konumuzla ilgili olan kısma geçecek olursak;

Siyer kitaplarına bakıldığı zaman,Mekke döneminde peygamberimizin iki veya üç defa o günün parlamentosu olan darü’n nedveye çağırıldığı ve reddettiği herkesin malumudur ve verdiği cevabın ilk sözü üzerinde düşünülmeye değerdir.’’ben bununla gönderilmedim’’.Evet peygamberimiz bununla gönderilmemişti. O Ebu Davut ve Ahmet’in rivayet ettikleri bir hadisinde ‘’Ben kıyametten önce sadece Allah’a ibadet edilsin ve şirk koşulmasın diye kılıçla gönderildim ve benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı demiştir’’.Yani o şirk meclislerine girmek,onları oy ve şakşakçılık yaparak desteklemekle değil,kılıç ile bu şirk merkezlerinin ortadan kaldırılması için mücadele vermek için gönderilmişti.

Bugün varolan parlamentolarla o günün darunnedvesi arasında ne fark vardır.Orda da Allah’ın kanunlarının dışında kanunlar ile hayat nizamı belirleniyor,bugünün şirk merkezi olan TBMM de.

Peygamberimiz (s.a.v.) bu kadar açık bir şekilde bu parlamentoları reddetmesine rağmen,bugün verdiği oylarla kendi yerine vekil olarak başkalarını aynı mahiyetteki meclislere gönderen insan, acaba lisanı hali ile ne demek istiyor??veya peygamberimize ne kadar büyük bir muhalefet içerisinde olduğunu biliyor mu?Allah peygambere itaati emrettiği gibi,ona itaat etmeyenleri de küfür ve şirkle itham etmiştir.

‘’Deki Allah’a ve Resulüne itaat edin.Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirler gurubunu sevmez’’
‘’O resulün emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin ve elim verici azabın isabet etmesinden sakınsınlar.’’
‘’Onlar Allah’a resülüne iman ettik ve itaat ettik derler.Sonra onlardan bir grup itaatten yüz çevirir.onlar iman etmiş değillerdir.’’

    Nisa 59.

    Nisa 80

    Ali İmran 132.

    Ali İmran 32.

    Nur 63. (Bu ayetteki fitneyi İmam Ahmet, Şirk olarak tefsir etmiştir.yani resule muhalefet eden adamın kalbine eğrilik isabet edecek ve zamanla bu onu şirke götürecektir.)

    Nur 47.

6) OY KULLANMAK İSLAMDAKİ CİHAD ANLAYIŞINA AYKIRIDIR

Yüce Allah müminlerin güç sahibi oldukları dönemde cihadı farz kılmıştır.Evet şirkin var olduğu toplumlarda,şirk var oldukça cihat da vardır. ‘’Cihat sizin üzerinize farz kılındı FAKAT O SİZE SEVİMSİZDİR’’

‘’Fitne(şirk) kalkıp,din sadece Allah’ın oluncaya dek onlarla savaşın’’
Eğer müminler bu kuvvet ve imkanlara sahip değilseler,yüce Allah onları başıboş bırakmamış,ne yapmaları gerektiğini yine öğretmiştir.
‘’Gücünüz nispetinde onlara(kafir ve müşriklere) karşı kuvvet ve savaş atları hazırlayın.’’

Bunun da mümkün olmadığı yerde,yani imkansızlıkların had safhaya ulaştığı yerlerde-ki bunun en güzel örneği Mekke dönemidir-davet istenmiştir.Tevhit ve şirkin anlatılması, dinin Allah’tan indiği gibi insanlara ulaştırılması söz konusu olur.Peygamberimiz’ın (sav) mekkede yaptıkları gibi.Ama dikkat edilirse hiç bir aşamada şirki desteklemek,onlarla beraber çalışmak,onların çarkının dönmesi için oy vb usullerle onların yanında yer almak yoktur.İslam sürekli şirkin karşısındadır.ya silahla,ya davetle,hiçbirini yapamazsa dahi kalb ile kin besleyerek şirkin karşısındadır.

Evet asıl konumuza dönecek olursak;acaba oy vererek şirk merkezlerine adam yollayan,buna razı olan ve Müslüman olduğunu iddia eden-İslam ondan oda İslam dan beridir_seçmen acaba Allah’ın şirk ve ehliyle mücadele merhalelerinden hangisindedir??yoksa hiçbirini yerine getirmediği gibi,şirkin devamı ve işlevi için oy kullanarak şirk ehlinin safında mı yer almaktadır.??

"SİZE DE ALLAHIN DIŞINDA İBADET ETTİKLERİNİZE DE YAZIKLAR OLSUN. AKLETMEZMİSİNİZ?" 

    Bakara 216.

    Bakara 193-Enfal 39.

Enfal 60. (Bu ayette kastedilen hazırlık bazı sapkın ve saptırıcıların dediği gibi;sadece kalem ile kitap ile yapılan hazırlık değildir.imam Müslim sahihinde bu ukbe bin amirde peygamberimizin bu ayeti okuduğunu ve ayetteki kuvveti ‘’ATICILIK’’olarak tefsir ettiğini rivayet eder.evet hazırlık imani,ahlaki,ilmi olmalıdır. Yalnız bu ayetteki kuvvet hazırlığından kasıt peygamberimizin buyurduğu gibi savaş aletleridir.)

Sizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin,gücü yetmezse diliyle,buna da gücü yetmezse kalbiyle.hadis……yani hiçbir şeyin yapılamadığı yerlerde şirke kin duyulacaktır.ve emin olunuz bugünün münafıkları şirk merkezi meclise girmek için gösterdikleri çabayı,şirkin ortadan kalkması için gösterselerdi çok daha farklı olabilirdik.

Enbiya 67 

7) OY KULLANAN SEÇMEN OY VERDİĞİ MÜESESENİN TÜM SUÇLARINA ORTAKTIR

Bilindiği gibi parti milletvekillerinden oluşur.Yönetimde söz sahibi olacak parti veya vekiller seçmenlerin oyları ile belirlenir.Bu şekilde demokrasilerde insanlar partiler arcılığıyla yönetimde söz sahibi olurlar.Bir başka deyimle verilen oy insanın vekalet vermesi gibidir.Zaten oy verilen şahsa milletvekili denir.yani oy veren seçmenlerin yönetimdeki vekili. Vekil ne demektir?

Vekil insanın belirli veya genel bir konuda herhangi bir şahıs veya kuruma,kendi adına tasarruf hakkı vermesidir.İslam hukuku ve diğer beşeri hukuklarda vekalet veren insan,vekalet verdiği konuda,vekilinin yaptığı her tasarrufta pay sahibidir ve gelen sonuçlara katlanmak zorundadır.Bunun en güzel örneği peygamberimizin hayatıdır.Bir kavimle savaş yapmak istediği zaman,önce onları İslam’a davet ederdi.Yalnız bu daveti tüm kabile fertlerine değil,sadece yönetimde olan adama sunardı.Eğer kabul ederse savaşmaktan vazgeçilir,etmezse de o kavimle savaşılırdı.Buradan çıkan sonuç şudur:her kavim kendine razı olduğu yöneticinin tasarruflarından sorumludur.

Bu girişten sonra; varolan sistem de oy vererek kendine yönetimde vekil tayin eden seçmenin,verdiği vekalet aracılığıyla ortak olmuş olduğu suçlara bir göz atalım. Aynı zamanda bu bölüm önceki bölümlerin toplayıcısı ve özeti mahiyetinde olacaktır:

a-Kanun yapma ve Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeme

Yönetime seçmenin oyuyla gelen vekiller,Allah’ın kanunlarının dışındaki kanunları yürürlükte tutmakta,ve ihtiyaç olduğu zamanda kendi heva heveslerine uygun yeni kanunlar yapmaktadırlar.Seçmen bu işlem sonucu ortaya çıkan rablik ve ilahlık suçuna ortaktır.1Sebebi de konu başında dediğimiz gibi,bu suçu işleyen vekilin,seçmenin vekaletiyle işlemesidir.

‘’Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridirler’’
‘’Onlar papaz ve rahiplerini Allah’ın dışında rabler edindiler’’
‘’Yoksa Allah’ın izin vermeği konularda onlara kanunlar yapan ORTAKLARI MI VARDIR?’’
İşte seçmen Allah’ın izin vermediği konularda,kanun yapan bu insanlara,kanun yapma fırsatını kendi oyu ile yani vekaleti ile verdiğinden,bu suça ortaktır.


b-Kafirleri dost tutma suçuna ortaktır.

‘’müminler kafirleri müminlerin dışında dost edinmesinler.kimde bunu yaparsa Allah’la bir şeyi(bağlantısı) kalmamıştır.’’
‘’o münafıkları elim verici bir azapla müjdele.onlar ki kafirleri müminlerin dışında dost tutarlar.’’
‘’Ey iman edenler Yahudi ve hristıyanları dost edinmeyin.Onlar birbirlerinin dostudurlar.Sizden kim onları dost tutarsa oda onlardandır.’’

Şu ayetlerden açıkça anlaşılıyor ki kafirleri dost edinmek, küfürdür.Bugün seçmenin oy vererek başa getirdiği parti veya vekiller,başta Amerika ve İsrail olmak üzere Yahudi ve hristıyanları dost edinmişlerdir.Hatta Uluslararası terör mücadelesi adı altında,aslında İslam ve mücahitlere karşı başlatılmış olan haçlı seferlerine, t.c. yönetimi de bilfiil iştirak etmiştir.Seçmen bu partilere oy kanalıyla verdiği vekaletten dolayı,vekalet hukukuna binaen,partinin kafirleri dost tutma suçuna müşterektir.

c-Allah’ın dini ile dalga geçme ve alaya alma suçuna müşterektir.

‘’Size kitapta şu hüküm indirildi.Allah’ın ayetlerinin alay konusu edildiği veya inkar edildiğini işittiğiniz meclislerde,onlar başka söze dalıncaya kadar onlarla oturmayın.YOKSA SİZDE ONLAR GİBİ OLURSUNUZ’’8

‘’Yoksa Allah’la,ayetleriyle,resulüyle dalgamı geçiyordunuz.özür dilemeyin imanlarınızdan sonra küfre girdiniz’’
Seçmenin oyu ile vekalet vererek yönetime gönderdiği,vekillerin bulunduğu millet meclisinde Allah’ın ayetlerini ve dini küçümseme ve inkar bir marifettir.Aynı şekilde yönetimin kontrolünde olan televizyon ve radyolarda dinle alay ve din unsurlarını küçümsemeye yönelik film,dizi,programlar ekranların vazgeçilmezidir.Mecliste yürürlükte tutulan kanunlar,ve her geçen gün yenisin eklendiği yasaların tümü Allah’ın kanunlarını inkar içeriklidir.
İşte seçmen oyu ile bu küfrün işlenmesine vekalet verdiğinden dolayı,vekalet hukuku gereği bu suça müşterektir.1

d-Sistem de yürürlükte olan tüm haramlara ortaktır.

Hangi parti ve şahsa oy verilirse verilsin,başa geçecek sistem de fuhuş,zina,içki,faiz,genelevi işletmeciliği,rabbim Allah’tır diyenlere işkence,başörtü yasağı vb şeriatımızda herkesçe malum olan haram ve küfürler mevcuttur. İşte oy vererek partisini yürürlükte olan bu haramların çarkını döndürmeye gönderen seçmen,istese veya istemese bu suçlara vekalet hukuku gereği müşterektir.

Bu kısımla ilgili yazının başındaki oy kullanmak ilah edinmek ve rab edinmektir kısmına bakınız.

    Maide 44.

    Tevbe 31. (Önceki sayfalarda bu ayeti peygamberimizin şu şekilde tefsir ettiğini beyan etmiştik.’’Allah’ın helallerini haram,haramlarını da helal kılmak’’…)

    Şura 21.

    Ali imran 28.

    Nisa 138-139

    Maide 51.

    Nisa 140.. (İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde küfre rıza küfürdür demiştir.yani onların meclisinde kendi isteğiyle oturup inkar etmeyen şahıs,bu fiiliyle o mecliste işlenen küfre rıza göstermiş ve onlar gibi kafir olmuştur.)

    Tevbe 65-66… (Bu ayet ve kıssa ile ilgili ibni kesir tefsirine bakınız.)

Aklımıza şöyle bir soru takılabilir: oy veren her ne kadar oyu ile vekalet vermiş olsa bile, bu suçların işlenmesine razı değildir.

Bizde diyoruz ki;mesela bir adama eviniz ile ilgili resmi bir vekalet verdiniz.adamda bu evi o vekalete dayanarak sattı.sizde hakimin karşısına geçip,efendim ben vekalet verdim doğrudur,ama ben evimin satılmasına razı değilim evimi geri verin bana deseniz !!! Ne kadar saçmaysa aynı şekilde oy ile vekalet verdikten sonra doğan sonuçları istemiyordum demek de bir o kadar saçmadır...

KONU ETRAFINDA BİR KAÇ NOKTANIN AYDINLATILMASI

Konu bu kadar açık ve net olmasına rağmen,konu etrafında dile getirilen bazı şeytani vesvese ve şüphelerden olsa gerek ,insanlar oy kullanma cürümünü işlemekteler.şunu unutmamak gerekir ki yeryüzünde şeytan aracılığıyla işlenen her suç,suçlular tarafından bir kılıf geçirilerek,önce meşrulaştırılmış daha sonrada bu suç işlenmiştir..yüce Allah Mekkeli müşriklerin haram aylarla oynamasını küfürde ziyadelik olarak belirttikten sonra ‘’ONLARA KÖTÜ AMELLERİ SÜSLÜ GÖSTERİLDİ’’ demiştir. Başka bir ayette’’işte biz böylece her peygambere insi ve cinni şeytanları düşman kıldık.onlar birbirlerine süslü sözü vahiy(fısıldarlar) ederler’’

Son dönemlerde çokça duyduğumuz şeytani fısıltılardan biri şöyledir;Biz oy kullanmasak da insanlar seçime katılmaktadır.öyle ise bizde oy kullanarak en iyi partiyi başa getirelim.

Öncelikle belirtelim ki yüce Allah bizlere,varolan küfür sistemlerinin devamının sağlanması,iyi bir başkan seçilerek yönetimin güzelleştirilmesi gibi bir sorumluluk yüklememiştir.bilakis kuran şirk ve küfrün yeryüzünden kaldırılıp,dinin yani otoritenin sadece Allah’ın oluncaya kadar savaşı emretmiştir. ‘’Cihat sizin üzerinize farz kılındı FAKAT O SİZE SEVİMSİZDİR’’

‘’Fitne(şirk) kalkıp,din sadece Allah’ın oluncaya dek onlarla savaşın’’
Yani müslümanın sorumluluğu şirki sistemi oy vb şekillerle iyileştirmek değil ortadan kaldırmaktır.buna da gücü yetmiyorsa bu merhalenin oluşabilmesi için kuvvet hazırlamalıdır.

‘’Gücünüz nispetinde onlara(kafir ve müşriklere) karşı kuvvet ve savaş atları hazırlayın.’’

Ama fıtratı gereği zalim ve nankör olan insan Allah’ın ona yüklediği asıl sorumluluğu unutmuş,kendi nefsini ilahlaştırarak en kolay ve rahat olan yolu seçmiştir.ve utanmadan sıkılmadan,alemlerin rabbını kandıracağını zannederek bu fiilini de islama mal etmiştir.
Bir başka grup da bu işledikleri küfrü maslahat kılıfıyla örtmeye çalışmaktadır.

Maslahat meselesi usulul fıkıh konusudur.Bazıları maslahat meselesine yaklaşırken,sanki kitaplarda var olan başlıkla yetinmiş,konunun içeriğini hiç okumamışlardır.Maslahattan bahseden alimlerimiz şöyle derler;

Bu konu usulün tartışmalı meselelerindendir. Şafii ve Hanefi fukahası maslahatı kabul etmemiştir. İmam Malik kabul etse de, mezhebinden bazı alimler maslahatın kabul edildiğine dair verilen örnekleri kabul etmemişlerdir.

Kabul edenler de üç şart çerçevesinde kabul ederler;

a-kuran ve sünnete muhalif olmayacak
b-maslahatın vukuu kesin olacak
c-maslahat genel olacak herkesi kapsayacak.6 Hatta imam şevkani bu şartlardan biri kaybolursa maslahat olmaz demiştir.Ayrıca alimler maslahatın kısımlarını açıklarken, ‘’maslahatu’l mülga’’diye bir kısımdan bahsetmişlerdir…yani kuran ve sünnet nasslarına aykırı ve muhalif olan maslahat,şeriatın iptal ettiği maslahattır.

Hakimiyet ve parlamentolara girme ile ilgili genel şüphelere ve bunların cevaplarına, şahadet yayınlarından çıkan "demokrasi bir dindir" ve "hakimiyet mefhumu" adlı eserlere bakınız.

Ayrıca http://tevhiddersleri.com/ adresinde yayımlanan tevhidi bozan unsurlar da hakimiyet kısmına, siyer derslerinden konu ile ilgili üç ders dinlenilebilir. Biz bu yazıda sadece oy verme etrafında dile getirilen yaygın şüphelere değindik.

Tevbe 37'ye dikkat edilirse Allah, Mekkelilerin sadece haram aylarda yaptığı oynamaya "KÜFÜRDE AŞIRILIK" demiştir. Acaba kuran ayetleri bugün tekrar inse bugün Allah’ın tüm kanunlarıyla oynama yapanlara ne derdi?

    Enam 112.

    Bakara 216.

    Bakara 193-enfal 39.

    Enfal 60.

Bu nakli, Amedi kendi yazdığı İhkam kitabında yapmıştır. Maslahat kısmına bakılabilir.  Ayrıca bu şartları Zeyda'nın Veciz'inden, Şatıbi'nin Muvafakat'ında, Şevkani'nin İrşadul Fuhul'unden bakılabilir.

Yanımda kaynaklar bulunmadığından sayfa numarası veremiyorum.

  Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!

  Yorumlar
  Toplam 40 yorum mevcut

 • yavuz selim 1 ay önce yorumlandı

  Allah cc bize hakki hakk batili batil gostersin.
  Amin

 • Müslüman 2 ay önce yorumlandı

  Cevap verecek kimse yokmu

 • Müslüman 4 ay önce yorumlandı

  Peki şuanki sistemde şeriat için bır oylama yapılsa laik duzen yiklisin demokrasi kaldirilsin şeriat gelsin diye buna oy vermekte Şirkmidir.

 • berzan el kurdi 1 yıl önce yorumlandı

  bırakın ebu hanzalayı hüküm konusunda ayet hadislerçok net.. hukuk kavramlarını bilen zaten anlar bilmeyenler saçmalar..

 • Abdullah Guraba 1 yıl önce yorumlandı

  Meyhane açmaya ruhsat veriyor,pavyon açmaya ruhsat veriyor,birahane açmaya ruhsat veriyor,disco-bar açmaya ruhsat veriyor,açık saçık kadınların reklamlarını yayınlatmaya izin veriyor,kemalist okulları inşa ediyor yer tahsis ediyor,küfür mahkemelerini inşa ediyor yer tahsis ediyor,daha sayamayacağımız birçok küfür ve harama destek veriyor.Chpliside akpliside saadetçiside aynısını yapıyor hiçbir farkı yok.fark sadece belediye başkanının tabi olduğu partisi o kadar...Hatta çanakkaledeki akpli bir belediye başkanı şöyle övünüyor... '' Bizden önceki belediye başkanı 14 içkili mekan açma ruhsatı verdi biz 44 içkili mekan açma ruhsatı verdik işte biz herkese hoşgörülüyüz kimsenin içkisine karışmıyoruz '' aynen böyle diyor...Sen bu akpliye oy ver chpliden daha fazla meyhane açma ruhsatı versin sende o haramlara ortak ol.Ulan koyun olmayın Allah c.c. mı peygamberimiz mi s.a.v oy verin diyorda gidip oy veriyorsunuz oy kullanmayın selamette olun.Hiçbir harama ortak olmayın bulaşmayın vesile olma

 • Ankebutadam 1 yıl önce yorumlandı

  Öylesine ahmak bir insansın ki cevap verme zahmeti bile boşa geçen bir zaman olacak olsa da bir kaç cümle etmek gerekir. Necaşi'nin iman sonrasında küfür ile hükmettiğine bir tane delil göster. Hırsıza had cezasının nasıl ne şartlarda uygulanacağını Kur'an zaten belirlemiş. Açlıktan çaldığı tespit edilene had mi uygulanmış be ahmak. Sen Hz. Ömer'i Allah subhanehu ve tealanın emrine muhalefet ettiğini ima edecek yorum yazıyorsun. İlmihal bilgisi ile tevhidi anlamaya çalışmak ancak senin gibi cehalet ehlinin işi olsa gerektir.

 • Ankebutadam 1 yıl önce yorumlandı

  Şu Yusuf suresi adeta Allah subhanehu ve tealanın müşrikleri, münafıkları ve fasıkları adeta muvahhid müslümanlara tanıtmak, renklerini ortaya çıkarmak için ne büyük imtihan olmuş. Particiler de buna sarılıyor mahkemeye cevaz veren ve gideni kafir görmeyen müşrikler de bu sureye sarılıyor. Evet Yusuf suresi günümüzü çok net ortaya koyan bir sure olarak çok önemli bir açığı kapatıyor ancak basireti körelmiş minareyi çalmış ne kadar hırsız varsa bu sureyi eğip bükerek kendi küfürlerine (haşa) bir peygamberi bile ortak etmeye gayret ediyorlar. Allah Teala particilere de mahkemeye küfür demeyenlere de ya Peygamberi (haşa) kendi bozuk fikirlerine ortak etme çabalarının önünü kapasın yahut bunları kahreylesin

 • recep 1 yıl önce yorumlandı

  böyle birşey varmı ?(Hz. Peygamber (s.a.s.). kendi vefatından sonra, Müslümanları yönetmek üzere, sarahaten bir halife seçmek istemediğinden -çünkü buna yeteri kadar vakti vardı- halife seçim işi Müslümanların inisiyatiflerine bırakılmış; onlar da, Peygamberlerinin vefatından sonra, kendilerini yönetmek üzere Hz. Ebû Bekir (r.a)'i seçip biat' etmişlerdir. )varsa siz ayetleri ve hadisleri kendi işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz

 • Ali 1 yıl önce yorumlandı

  Belediye seçimlerinde oy kullanmak şirk değildir diyenlere şunu sormak istiyorum. Geçen bir iett otobüs durağında bir reklam gördüm. Südyenli bir kadın reklamı. Şimdi bu reklamın bu durağa asılmasına izin veren kim. iett. kime ait? ibb'ye. Şimdi bu adamlar Allah'ın (c.c) haram kıldığı bir şeye izin vermiyorlar mı? Bu haramın normal bir şeymiş gibi gösterilmesine katkıda bulunmak suretiyle haramı helalleştirmiyorlar mı?

 • Ali 1 yıl önce yorumlandı

  Ayetlere hep kendi sapık düşüncelerine göre anlam vermişler. Arkadaş Yusuf (a.s) o göreve başladığında acaba firavunun emir ve yasaklarına bağlı kalacağına yemin etmiş mi? Sonra ilahi hükümlerin dışında bir hüküm konulduğunda Yusuf(a.s) 'ın bunda herhangi bir sorumluluğu varmıy mış? Halbuki günümüz meclisinde vekiller bu konuda sorumluluk sahibi. Daha neler neler yazmışlar. Ancak tevhidi az çok anlamış bir insan için hepsi bir safsatadan ibaret...

 • Soru2 1 yıl önce yorumlandı

  Ozaman Şöyle diyebilirmiyiz Belediye ve muhtar seçimleri şirk değil ama Yasa yapıcı milletvekili seçmek şirk ...

  EDİTÖRÜN NOTU:

  Her ikisi de şirktir.

 • ahmet el hanif 1 yıl önce yorumlandı

  bismillahirrahmanirrahim..esselamunaleykumverahmatullah ..

  selefin fehmine dönün ve onun menhecinden ayrılmayın yoksa tarihtede çok kişininde oldugu gibi şeytanın oyuncagı olursunuz ALLAH hepimizi şeytanın vesveselerinden muhafaza etsin .. esselamunaleykum verahmatullah..

 • hak 1 yıl önce yorumlandı

  muhtarını vekilin olarak seçmiyorsun

 • Ebu Zer 1 yıl önce yorumlandı

  Peki Mahalle muhtarını seçmek te şirk midir?

 • hak dostu 1 yıl önce yorumlandı

  selam aleykum.
  bazılarınız hala burda ne demek istendiğini kavrayamamış. yok chp gelse ateist oluruz yok müslüman kalmaz gibi yorumlarda bulunuyorsunuz . siz maslahatın içinde yer edinmek istiyorsnuz. allah ezze vecelle hüküm belirlemiş ve nasıl yapılması gerekeni söylemiş siz hala yorum yapmaya çalışıyorsunuz. namaz nasıl farz kılınmışsa tağudu reddetmekte farzdır . bunun bahanesi olmaz . aslında hangisi kolayınıza geliyorsa siz onu yapmaya çalışıyorsunuz. ayet belli hadis belli . . küfre giriyorsunuz haberiniz yok. rahat namaz kılalım diye camiler yıkılmasın diye kuran kursu açılsın diye allaha şirkmi koşalım . e hani şirkten sonra müslümanlık nerde kaldı. müslümanlık yoksa caminin medresenin kuran kursunu ne anlamı var. zaten sen islamla yönetildikden sonra bunlar bunlar kendisi olur.

 • aras erbakan 1 yıl önce yorumlandı

  http://www.ihvanlar.net/2013/12/27/oy-vermek-sirk-midir-meclise-girmek-sirk-midir/

 • muhacir 1 yıl önce yorumlandı

  estagfirullah yusuf 76. ayet

 • muhacir 1 yıl önce yorumlandı

  daha önceki yorumları okuduysan cevabını almışsındır ensar kardeşin yazdıgı yorumlarda
  yusuf suresi 98i okumadınız herhalde bilip bilmeden peygamberlere iftira atmayın

 • abu taliban 1 yıl önce yorumlandı

  Vurun demokratları bir tane bırakmayın. qurup ketsin demokratlar

 • ABDULEHAD 1 yıl önce yorumlandı

  Ey Allah'ın peygamberi! Eriha b. Esham b. Abcer'i kendi adıma sana gönderdim.Zira ben, kendimden başka herhangi bir kimseye söz geçiremiyorum.Şayet istersen, kendim de gelirim. Zira dediklerinin gerçek olduğuna şahadet ederim."(İbn Kesîr, El Bıdaye Ve'n-Nıhaye, 3/84 Dar’ul Fikr Türkçe tercemesinde bkz 3/124-126.)Görüldüğü gibi Necaşi’nin kendisinden başka hiç kimseye sözünü geçirme kudreti yoktu.Onun sözleri tıpkı İsrailoğulları kendisine “Sen ve Rabbin gidin savaşın” dediklerinde Musa (as)’ın sarfetmiş olduğu sözlere benzemektedir hatta aynı lafzı kullanmıştır:24. "Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz; şu halde, sen ve Rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız" dediler.
  25.Musa:"Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum; bizimle, bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır" dedi. (Maide suresi)Necaşi’nin hicret konusunda şöyle dediğide rivayet edilmektedir:“Eğer ona gitmeye gücüm yetseydi mutlaka ona giderdim” (İbn Sa’d,Tabakat,1/259)

 • ABDULEHAD 1 yıl önce yorumlandı

  Kibir ve hükümdarlık azameti seni tutmasın. Zira ben, seni ve senin askerlerini Allah'a davet ediyorum. İşte ben, size tebliğ ettim ve gereken öğüdü verdim. Siz de Öğüdü kabul edin. Selam, hidayete tâbi olanların üzerine olsun."

  Necaşi de Peygamber (s.a.v.)'e şöyle bir mektup gönderdi: "Rahman ve Rahmin olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Rasûlü olan Muhammed'e, Necaşi Asham b. Ebcer tarafından gönderilmiştir. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın büyük selamı ve O'nun rahmeti ile bereketleri üzerine olsun. Beni, İslâmiyet'e kavuşturan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ya Rasûlallah! İsa hakkında söylediklerim içeren mektubun bana ulaştı. Yerin ve göklerin Rabbi olan Allah'a yemin ederim İsa, söylediklerinden fazla birşey değildir. Bize niçin mektup gönderdiğinin gayesini kavradık ve amcan oğlu ile arkadaşlarını kabul edip barındırdık. Senin, gerçekten Allah'ın elçisi olduğuna şahadet eder ve seni tasdik ederim. Amcan oğluna bey'at edip eli üzerine Müslüman oldum.

 • ABDULEHAD 1 yıl önce yorumlandı

  Rasûlullah (s.a.v.), Ebu Talib oğlu Cafer ve arkadaşları hakkında Necaşi'ye, Amr b. Ümeyye ed-Demrî vasıtasıyla bir mektup göndermişti. Mektupta şunlar yazılıydı:
  «Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rasûlullah Muhammed'den, Habeş hükümdarı Necaşi Ashame'ye, Selam sana. Yegane mülk ve meleküt sahibi, noksanı gerektiren her şeyden münezzeh, güvenlik veren ve herşeyi koruyup gözeten Allah'a hamd ettikten ve İsa'nın Allah tarafından temiz, kirden ari, iffetli ve bakire bir kız olan Meryem'e ilka edilen bir ruh ve kelime olduğuna, Cenâb-ı Allah'ın, Hz. Adem peygamberi nasıl kendi eliyle yaratıp ona ruh üflemiş ise, İsa'ya da böylece ruh üflediğine şahadet getirdikten sonra, seni yalnız Allah'a ibadet etmeye ve O'na ortak koşmamaya, Allah'a itaat yolunda hizmet ile bana uyup, bana gönderilen şeye iman etmeye davet ediyorum. Zira ben, Allah'ın elçisiyim. Ayrıca amcam oğlu Cafer'i, beraberinde Müslümanlardan bir kaç kişi ile sana gönderdim. Oraya vardıkları zaman onları barındır.

 • SAMİMİ " 1 yıl önce yorumlandı

  HZ YUSUF ÖRNEĞİNE NE DİYECEKSİNİZ NECAŞİ TAĞUT SİSTEMİN BAŞINDAYDI BUNA NE DİYECEKSİNİZ HOCAM

 • ensar 1 yıl önce yorumlandı

  halifelikle tağuti sistemleri birbirinden ayırdedemeyecek kadar ahmaksın

 • ensar 1 yıl önce yorumlandı

  senin ilmin nedir ki islam ugruna canını malını feda eden birine iftira atıyorsun sen allah için nasıl bi çalışma içerisindesin etrafında nasihat etmiş oldugun bi toplum var mı tüm bunların öncesinde senin ne ilmin var ki burda klavye müslümancılıgı bile yapamıyorsun

 • ensar 1 yıl önce yorumlandı

  bu nasıl saçma bi düşüncedir belediye seçimlerinin farkı nedir bi açıklasana yine tağuti düzene hizmet etmeycek mi yaşamış oldugun ilde bi tekel bayisi açılsa bi genelevi açılsa bi kulüp açılsa ruhsatı gidip meclisten mi alacak yoksa belediyeden mi oy vermiş oldugun belediyenin yapmış oldugu bi haramı helal yapmalarında en az başkan kadar siz de sorumlusunuz

 • ensar 1 yıl önce yorumlandı

  bu hangi mantığa sığar hz yusufa yaşamında atılan iftiralar sizin bu iftiralardan daha adi olamaz siz ne kadar alçak kahpe insanlarsınız ki allahın indirdikleriyle hükmetmeyen bi başbakanla bi vekille hz yusufu bir tutuyorsunuz sizin ilmniz ne ki böyle bi benzetmede bulunuyorsun yusuf suresi 76. ayeti okumadın herhalde bismillahirrahmanirrahim ''Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin eşyalarından önce onların eşyalarını aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünün içinden çıkardı. İşte Yusuf'a biz böyle bir oyun öğrettik. Melikin kanunlarına göre, kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Ancak Allah dilerse o başka. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır''

 • Ferhat 1 yıl önce yorumlandı

  Belediye secimlerinde oy kullanmak sirk degildir, basimiza laik anayasa ile amel edecek idareci secmiyoruz neticede.

 • AliOsman 1 yıl önce yorumlandı

  - Partili“Cihada“ Reddiye -TCde IslamiParticiligin TarihiSerüveni -


  TürkiyeIslamParticiliginin tarihini 25yillik Dava tecrübemle ve bilgi birikimimle bir eleshtiriye, analize tabii tuttum ve yeni bir Cihadi/Cemaati Yapilanmanin, Metodun, IslamCihadveToplumModelinin shart olduguna kanaat getirdim.

  RABbbim cc ümmet icin hayirli eylesin. Amin!

  KendiYorumlarim ***(…)*** olarak geciyor.


  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Süleyman Arif Emre : „Siyasette 35 Yil Cilt1“ 1. Baski 9.1990

  Dgm 1923 Adiyaman-Besni

  1944 Ankara HukukFakültesi mezunu

  Ankara Defterdarligi, IcisleriBkligi ve Diyanette Memuriyetlikler..

  1950-58: Ankarada, 1958-65 Adiyamanda serbest Avukatlik.

  1956: Hürriyet Partisi, 1961 Yeni Türkiye Partisini kurdu+ 1961MVligi

  1971 MilliNizamPartisi kurucu üyesi. 1972-3: MSP GnBsk 1973-80 MSP Istanb MV

  1980: Askeri yargidan,bir süre tutukluluk, parti+kisisel beraat. 1990: RefahP. MrkKarar YntKrlÜyesi

  14.5.1990: Kitabi yaziyorum..1944 Hukuk mezuniyeti..Avukat olma fikrimi önce Arkadasim Osman Yüksel Serdengectiye (Serdengecti Dergisi) actim. O zamanlar birde Büyük dogu Mecmuasi vardi.

  Siyasete atilma sebeblerim: Bir cemiyette ahlak nizami tam manada hakim ise, hukuk nizamina görev kalmaz, cünki herkez kendiliginden HAKka riayet eder..Mahkemeler issiz, hapishaneler bos kalir..

  Ahlak erozyonu Osmanlinin yikilishina sebeb olmustur..devletce buna karsi halen bir sey yapilmis degildir..

  ***(Yil 2000ler: Erozyon cok daha hizli bir sekilde devam etmektedir, bu sefer birde Türkiyenin parcalanmasina, cöküshüne yol acmaktadir)***

  Hadis: „Siz nasilsaniz, öyle idare olunursunuz“

  Gercek cogulcu demokratik hukuk devleti nasil kurulur? El Cevab:

  “Bu devlet ancak kendi icinde, kendi kendini kontrol mekanizmasini kurmush, icinde muhalefetin meleklerini Isletmeye baslamish, hakki ve adaleti kendiliginden riayete alismis insanlardan kurulur. Bütün insanligin aradigi, arayipta bulamadigi olgunluk seviyesi iste budur..


  “***( PartiDemokrasisi PartiliHükümet,PartiliMuhalefet, filan yani particilik bir aldatmacadir, milletin hakiki sözsahibiolmasi degildir. Nefsani hareket eden Zenginlerin gücsahiplerinin sözsahibi oldugu, sheytanin aramayipta bulamadigi bir sistemdir, isterse ADI yine „Islam“devleti olsun bu sistemin.. Adaylar genelde zengin, ishadami, nüfuzlu vs kesimdendir. Parasi olan toplum psikolojisini, reklamlarla filan, etkileyip, secimleri alabiliyor.Birde Bol YalanVaadler ediliyor, yerine gelmedimi, diger YedekPartileri ikdidara tasiniyor ve Cark böyle devam ediyor dönmeye,.

  Bumu demokrasi? Degil. Cünkü en azindan bu vaadleri yerine getirmeyenler, hesaba cekilmeli, öyle 5 sene kaybedip, sonra secimlerle degil. Bizzat hukuk tarafindan, ikaz edilip, yeni secimlere gidilebilmeli. Ama nerde..Aladatmaca sistemya..Hukukta kendindenya.. Partili “Demokrasi”ToplumModeli kökten yanlishtir ve saglam yürümez. Ergec bozulur, adaletsizlige ve fitneye sebebiyet verir. Bunun böyle oldugunun Delilleri, Örnekleri bütün dünyada görülebilir..Bilhassa “Demokrasinin” örnekülkesi ABDde.

  Shayet Sistem Tabandan Basha dogru modellenmish IslamDüzeni ise, ozaman ancak gercekten sagliklli olur, cünkü tabandan yukari secimle yükselen ve herzaman azletme yetkisine sahip bir Hirarshidir, ToplumModelidir..Muhalefet olgusu hirarshinin bütün katmanlarinda, her bireyin kendi tercihinde mevcuttur..ASIL Demokrasi, secme-secilme hakki, budur.)***


  „Rusyada bir idareci sinif türemish, komünist partiyide, devletide ellerinde bulundurup, devleti menfaatleri icin kullaniyorlarmis .


  ***(Yani adamci, bilhassa Sülaleci Egemen sinif..Kendi icinde devir-dayim devlet. Aynisi bütün Batil/Tagutisitemlerde, hatta yanlish modelle kurulmush sözde IslamDevletlerindede az-cok mevcuttur. Bunlarin hepsinin temelmikrobu cünkü Nefis, yani menfaatciliktir.

  Kaldiki hakiki, bilhassa saglam Modellnmish, oturtulmush, Islamnizaminda bu Mikrop asgariye iner, ama yinede tam kaybolmaz, cünkü Nefis herzaman mevcuttur. Önemli olan onu HAKSistemi ile asgariye indirip dizginlemek, gerekli, ALLAHcc tarafindan emredilen önlemlerini almak, ALLAHincc kanunlarini uygulamak.)***


  14.51950de Demokrat Parti müslüman kesimlerin destegiyle baskici CHP rejiminin yerine ikdidar oldu.

  Kimi cevreler CHPnin iktidarini birakmiyacagini söylüyordu, oysa asker aksine CHPyi zorlada olsa halkin tercihinden dolayi uzaklastirmaya tarafti..Ve uzaklashti..“Maneviyatci halkimiz bir Ohh dedi”


  ***( CHP yinede uzaklasmazdi, ama Siyonist derindevletinin baska planlari oldugu icin bastirdi, ABDninde büyük etkisi vardi Asker üzerinden, ve yerlerine baska bir Taghut geldi: Muhazafakar maskeli! DönmeYah. Menderes)***


  Menderes, Arapca Ezani tekrar getirtti, Cuma sabahlari radyodan Kuran bashlatti..

  ***(Gözboyama tabii, oyalama.Münafiklik yapacakya, bunun icabi bunlar.. Ve arastirmalarima göre Menderes bir DönmeYAH. dir! SaidNursi Menderesle cok samimi idi. SaidNursininde DönmeYah. veya IslamMasonu olma ihtimali cok yüksektir. Ömrünün sonunda Yahud. babayurdu Urfaya yerleshti ve orada vefat ettti, dikkatinizi cekerim. Saidi Nursinin mensei, kökenide karanliktir.)***


  DemokratParti DP Samsun MV Hasan Fehmi Ustaoglu bir mecmuadaki bir makalesinde “Istiklal Harbinde Atat. kadar halkinda emegi vardir” cinsinden seyler yazdi.. Mason medyanin korkunc Salyasi Ahmed Emin Yalman basta olmak üzere DPnin resmi gastesi Zafer dahil Ustaogluna olmadik hakaretler, küfürler yagdirmaya basladilar..DPden ihrac oldu neticede..

  Serdengecti Ustaoglunu bana getirdi. Hakaretleri yapanlari mahkemeye verdik..

  Zafer gastesi haric, digerlerini tazminata vs mahkum ettirebildik. DP Zafer gastesini (basyazarini) korumaya aldi.Mahkemeler mason hakimler, savcilar vs ile dolu idi..Sahtekarliklar vs ile neticede bütün davalari düsürdüler..Hakimlerden birine (Asim Özer), masonlugun varmish iddiamiza karshilik,
  Süleyman Demirelin de AP Gn Bsk aday oldugu ilk Kongrede dediginin AYNISI gibi! „“Tövbe, tövbe, Bizim evde her sabah Kuran okunmadan sofraya oturulmaz“ dedi..Neticede Zafer Gazetesi basyazari ve A. E . Yalman vs dahil actigimiz bütün davalar beraatle sonuclandi, netice vermedi..

  Vatan gastesi basyazari A. E. Yalman yazilariyla, acik-sacik neshriyatiyla, hatta birkeresinde Türkiye Güzellik müsabakasi düzenleyip, secileni Amerikaya gönderip, eteklik olarak Türkbayragina sarili halde, 2 Amerikan Bahriyeli tarafindan öpülürken cekilmish resmini: „Bayan Türkiye Öpülürken“ ibaresiyle gazetelerde neshretmisti.


  ***(1492de himayemize aldigimiz, hatta topraklarimiza ortak ettigimiz bu hainlerin milletimize yapmadiklari pislik, fuhsiyat, ihanet yoktur. Evsahibi biziz, evimizi/devletimizi elegeciriyor, topraghimizada göz dikiyor, almak icin dinimizle, ahlakimizla, mücadele ediyor, birde kizlarimizin namusunu kirletiyor bu serefsizler.
  Halki dininden eden Fuhsiyatin kaynagi genelde bu serefsizlerdir. Antalyaya, Izmire vs birkacayda bir Ucakgemileriyle filan gelip, yada Incirlik gibi Üslerindeki binlerce Picleri ile Namuslarimizi kirletmeleride bunlarin sayesinde oluyor. Yüzbinlerce insanimizin, hocamizin katilide onlardir. Canakkalede vs sirf imha edilmeleri icin özellille Hoca, Hafiz, Medresetalebelerini onbinlere varan oranla cepheye sürdürmüslerdir.
  Masonlar taa ozaman sözsahibi idiler, yapacaklarini yapageldiler. Ekonomi, Para, Medya, Devlet olarakta Bilhassa tabii DevletHukuku, Yargi, Ordu genelde onlarin elindedir. Bunlar sökülmeden, defedilmeden, iflah olmaz millet, bozulur gider.)***


  Yalmana Elazigli bir grup genc (12..,14,.. 16,.. 18Yaslarinda) yumurta atmak icin firsat kollamishlar..nasip olmamish, ama Hüseyin Üzmez adindaki 18y, genc Yalmani Malatyada postanenin medivenlerinde yanliz görünce, önce tokatlamak istemish, ama sonra dayanamayip, bir kac el atesh edip yaralamish..Bunlar haric, daha cocuklarda dahil onlarca genci ve yetmemis, Necip Fazili, Osman Serdengectiyi, Cevat Rifat Atilhani, Mustafa Bagislayiciyi vs gibilerinide iceri atmislar, dava acmislar..
  Bunlar 15 ay filan Hapis yatiyorlar mahkemeler sonuclana kadar. . Ancak delil yetersizliginden beraat ettiler. Yalmanin avukati „vatan hainidirler, yesil komünisttirler..“ filan deyince, Hüseyin Üzmez bir firlamayla masasina cikti, „Ulan Sen kime vatan haini diyorsun“ filan dedi..Jandarmalar zor aldilar elinden.. Avukat kacti, salon karisti..

  Sonra getirilen Avukata hakim devam ediniz dedi, ama masadaki ayakkabi izini gösteren avukat: „Buu izzz..diyerek ayak izini isaret etti sonra devam edemedi..“kalbim sikisiyor, hakim bey“ dedi ve mahkemenin ertelenmesini rica etti..avukat birdahada durusmalara gelmedi..


  ***(Bu serefsizlerin bir tüküklük ishi var aslinda…Hakiki bir Höshshhht desek kacacak delik arayacak, solughu ABdlerinde, ABlerinde, Israillerinde alacaklar..)***

  Hapishanede H. Üzmezi takr 10kadar azili katil, polatli canavarlari mahkumlari filan sarmish, bunlarin elinden onu kurtarmaya calisan Osman Y. Serdengecti ise nerdeyse komalik oluyor..Hüseyin ise sansina kurtuluyor....Serdengectinin Yalman hadisesi ile ilgili yazilari olaydan sonra yayinlandigi icin basin mahkemesine intikal, ordan beraat vs..

  Grubun diger bir genci, dervish gibi, terbiyeli, mutasavvif, esmer, Mustafa Özmansur ise hapishanede verem oluyor ve annecigim, annecigim diye diye can veriyor. Cenazesine tahliye olmus olan Osman S.de katiliyor.N. Fazilin Siirlerinden etkilenmish olan Siir-Sairhayrani Hakim savciya soruyor:
  „Necip Fazilin vs Tahliye talebine ne dersiniz?“ Savci: “Bunlarin döktükleri gözyaslari, isledikleri cinayetln kara lekesini temizliyemez” Osman S. dinleyiciler arasindan Bagiriyor: “Yaa, sizin ishlediginiz cinayetler ne olacak?. Katlettiginiz Mustafayi daha yeni topraga verdik”

  Savci hakime dogru:”Ha, ha, hakim bey. Bu Sa, sa, sanik banada hakaret etti. Dava acacagim..”

  ***(Bunlar para, makam ile kendini birsey zanneden, aslinda adi serefsiz, korkaginda korkagilar)***


  Hüseyin Üzmeze 20 sene, diger genclere, 12 yasindakine bile, biraz daha az cezalar verildi..Toplam 270 küsur sene!

  1946larda eski DPli Osman Bölükbasi, Fuat Arna, Kenan Ömer, Ahmet Tahtakilic..MilletPartisini MP kurdular. 14.5.50 secimlerinde MPden Yanliz Osman B. MV olabildi (Kirsehir) Menderes ise: „keske o degilde, 100 kadar bashka kisi kazansaydi“..demish. Yukarki Malatya davasinda O. Bölükbasi bile dokunulmazligi bile kaldirilarak! Hapse atildi, yargilandi!1952 MP Gn kongresinde, olan parti ici ihtilaflar..

  Dr. Mustafa Kentli taraftarlari , GnBsk adayi Hikmet Bayur u davaya samimiyetsizlikle sucluyordu..Bunu firsat bilen DP ikdidari MP hakkinda kapatma davasi actiriyor..

  ***( Hakimler ikdidar kuklalari, pardon, ayni zihniyet, coghu bizzat mason-Dönme takimi, malum....)**

  MPli Tahtakilic mahkemede ifadesinde: „O kadar ilericiyimki, dini nikahim yok,gerek görmedim, yanliz resmi nikahim var..“ ***(Milliyetcilik yetmiyor, hakiki Tevhidi Müslüman olmak gerek, sizi gafil uyutucular, sizi)*** MP fakir, Bina kiralarini bile zor ödüyorlar…MPnin fahri Gn Bsk Maresal Fevzi Cakmak.

  Dr. Mustafa Kentli kongrede La ikrahe fiddin ayetini okumakla itham ediliyor..

  Serdengecti radyodan yaptigi bir secim konusmasinda ALLAH, millet, vatan yolundayiz demish ..“Niye ALLAH dedin?“ diye agir ceza mahkemesine verildi..Hikmet Bayur ise Atatürkcü ve inkilapciymis.

  Parti yinede kapatildi. Davanin asil sebebi, DP-CHP ikilisinin 3. siyasi güce tahammül edememeleri..***(Böylece siyasi arena daha iyi kontröllerinde oluyordu. Danishikli dövüsleri icin..ABDdeki 2 Parti örnektir..)***


  Nitekim 950den önce CHP iktidarinin düsmesinde ehemmiyetli ölcüde rol oynayan menfaatci zümre 14.5.50den sonra süratle DPnin basina cöreklenmeye, isgale basladilar.Bu durumu defalarca dile getiren tarih prof., DP Trabzon MV Osman Turan hoca: ”Millete karsi verdigimiz vaadlerin büyük kismini yerine getirmekten vazgectik.
  Mesela manevi gelisme icin programimizda bir madde oldugu halde, bu meseleyi unuttuk..” ***(Zavalli Hoca! Bir seyler yapmaya calismissin amma, mücadele yolunuz, metodunuz yanlishti..ZakkumAgacinin dallariyla, yapraklariyla ugrasmissiniz.)***

  DP döneminde Osman Bölükbasininda oldugu bir parlamento heyeti ABD parlamentosunu ziyaret etmis..Emkli Bsk Truman:”Bizde ayni siyasi görüsü, felsefeyi paylasan insanlar ayri ayri partiler kurarak halkin karsisina cikiyor..” demis..***(yukari bakiniz, ABDde 2 Kardesh Parti..)***


  DP döneminde resmi görevlilerin, bakanlar dahil , aleyhinde yazmak imkansizlasti. Yolsuzluklar filan dile getirildimi, yazildimi, delili bile olsa, karalamaktan takibata ugruyordu..Atatürkü koruma kanunu cikiyor, maveviyatcilari hedef alan 163.madde ve basin kanunlari ilede aleyhte yazilarin cezasi agirlastiriliyordu..

  DPnin maneviyatci az sayidaki MVekili birseyler yapmaya calisiyorlardi..Burdur MV Fethi Celikbas tarafindan, hicolmazsa ispatli durumlar icin, Ispat Hakki diye bir Kanun teklifi sundu 19MV ile beraber..Önce bunlara geri almalari icin DPce, bizzat Menderes tarafindan bile!, ikna odalarinda filan baski yapildi. Sonra 10u ihrac edildi, 9 uda sindirilmeye calisildi, onlarda istifa etmisler sonra DPden..

  Bu 19 kisi Hürriyet Partisini HP kurmuslar. Ankaradan ise S. a. Emrede 150 avukatla birlikte katilmislar heyecanla HPye. Emin Akyüz, Emin Paksüt, Hüsamettin CINDORUK! ve Talat Asal vs vardi.


  ***( Cindoruk kesin bir Masondur, büyük ihtimallede bir DönmeYah.dir. Kaniti: Tipi+ TVde dinledigim bazi laflari: örnegin Kasim994de TVde bir söyleshide:“...Türkiye Cagdash uygarlik HEDEFine! Yaklasti. ..ENGELLer YAPAYdir..“. Mealen: Engeller=sözde Islami Partiler vs olsa gerek , Yapaylik ise= tabiiki bunlarin aslinda Dönme/Mason kurmasi, siyonistkontröllü yada en azindan gaflet, yanlis yolda, metodda olduklarina isarettir..!!
  Buna benzer, planlanmish sekilde /kasten dinimizi zamanla Fuhshiyatla vs yoketmek istediklerine dair daha bashka seylerde duydum bunlarin/Dönmelerin ve Fasiklarin agizlarindan Medyadan, TVden!Örneghin: 998de Onbinlerin katildighi basörtüsü olaylari basgösterdiginde bir ANAPli MVekili bir ÜniversiteRektörünü

  (azili bir Atat. cüyü) nasil ikaz ediyordu:

  "..Biraz Sosyolojik düsünün. Kizlari türbanla birakin, ne olacak..bakin onlar nasil ERKEK Arkadashlar edinirler ZAMANla.." Vallahi, ALLAHcc shahidimdirki, bunu TVde gördüm ve duydum! Uyutuyorlar bizi, ve bazi tavizleriyle bile küfre, seytan-Nefis ortamina cekiyorlar bizleri. Kizlarami kaldi okula, üniversiteye gitmek? Önce erkeklere yer, ish verilsin, bilhassa devlet dairelerinde, sonra gereken yerlerde bayanlara..
  ALLAHincc kanunlarina tabii olmayan SözdeDemokrasiler Sheytanin ishini kolaylashtirir, hürriyete gereken sinirlamayi koyamaz, milletin genelde sheytanin yoluna gitmesini saglar, zamanla artan bir oranla. Cünkü ALLAHincc koydugu sinirlari uygulamaz. Sheytana kul yetihtirir. Sheytana kulluk yapanlar icin sheytani hürriyetli rahat, dindarlar ve bilhassa nesilleri icin ise bunaltici, bogucu, ahlak- ve dinbozucu bir ortam olushturur.

  Partili Demokrasi zaten Demokrasi hic sayilmaz! Kandirmaca, aldatmacadir! Partilere ergec para- ve gücsahipleri hakim ollur ve kolay kolayda birakmazlar partiyoluyla..sonra uyut mileti, uyut..uyu bebeyim uyu..aksham baban gelecek… Sana sütlü bisküvi getirecek..Cok beklersin…)***


  HP Cig gibi büyümeye baslamis HP.Kuruculari arasinda cok maneviyatina bagli ve okumus insanlar vardi.

  Mesela Agri MV Kasim Küfrevi ( Ezhermezunu, Islam Hukukcusu!,IslamTarihi vs.., icazet verdigi kisilerin degishik islam ülkelerinde Hakim olma haklari bile var..)


  ***( Bu yanlis yol, yanlis metod, ümmetin Ulemasinida pasifize etmis, bilhassa bizim olmasi gereken devlette, toplumda gereken hizmetlerini verdirmemis, okadar ilim boshuna, af buyurun, eshek gibi tashinmish, sonra „ALLAHcc rahmet eylesin, alim adamdi.“.neye yaradiki..Zavalli halimiz iste.)***


  Ankara il Merkezinde secim calismalari zamani, cayli, bisküvili,kahakahali, sosyetik ortamdan asabi bozulmus..Köylere parti calismasina cikmis keni inistiyafiyle.. Köyün birinde Atatürke kafa tutan cinsten Mehmet Aga gibi birini 150 kisiyle beraber üye yapmis, dönmüski halen bisküviler, kahkahalar devam ediyor..
  ***(Cihadin, metodun böyleside, böyle manzaralar olusturur iste..BurjuvaIslami diyorum ben böylesine. Böyleleri devam ediyor..AKPye bir bakin…)***

  Adiyamana gectim. Akrabalarim MPli idi.HPli olmami tasvip etmediler . Hem DP Adiyamani daha yeni il yapmis..Bu sevincle CHP Il teskilatini bile kapatmish CHPliler..Hatta teskilatini kurmaya giden bir MPliyi nerdeyse linc ediyorlarmis..Sonra DPIl teskilatinda arbede cikmis. Güclü taraf HPye gecmis..Sonra ilceler izlemis bunu..HP tam kivaminda iken, ***( Islami, muhazafakar bile olsa, Particilik insanlari böyle yapar ishte..)***


  CHPli Ismet Pasha HPye mecliste ve yurt sathinda ishbirligi teklif etti. GnMrk,ikaz ettigim halde, kabul ettiler..Kisa sürede 30 dan fazla mebusa ulastigimiz halde..

  HPnin hizli gelismesi DPyi ürkütmüstü. Normalinde 958de olacak secimleri 957ye aldi, daha fazla büyümemesi icin. Nüfusun 70% köylerde idi, ve oralara daha ulasilamamisti HP.

  ***(Hesapli, kontröllü Particihadi böyle olur iste..Büyüdümü ya bashtan ihanet (ya satin alma, ya gaflet, yada belkide müslüman maskeli kendi adamlari Bashta, nasil bileceksin?..), yada ayriyeten arada bir sübob ayari filan..)***


  Arkadashim MEHMET AGAR! ile HP secimcalismasi icin köylere gittik..

  ***(Bu 1990larin meshur uyusturucu MafyaBabasi Mehmet Agar olsa gerek, hani Dönme ve T. Ciller (CIAajani, Melih Gökcek gibi, ayni ekib) zamaninda DYPden MVekilligi, EmniyetGnMd filan yapmish olan. Susurluk filan..Bu adami TVde görmüshtüm: Mecliste, yerinden kalkmis, baska bir MVekilinin sirasi yaninda merdivende cömelmish onla, eliyle de agzini gizliyerek bir seyler konusuyor..Konustugu kisinin bir DönmeYah. Oldugunu gördüm, galiba Jak Kamhi idi..! M. Agar Elaziglidir, ve Elazigda cok DönmeYah.nüfusu var sanirim(Balkan/Selanik göcmenleri vs!)! Ve Dönmelerde Mehmet ismi yaygindir..

  Uyushturucu kacakcilighini Resmi Shirketlerin TIRlariyla, Gemileriyle, hatta ucaklariyla, incirlikten bile Amerikan, NATO ucaklariyla filan yapiyorlarmish..Afgan B. Rabbani (öldü), Hikmetyar (halen yashiyor..Uyushturucu baronu imish..Galiba Karachide yasiyor..Gemilerle filan uyushturucu gönderiyordur.. Iran-Türkiye devam eder..Iranmafyasi ve hatta Derindevleti üzerinden bu ishler ceviriliyormush.. Jitemi, komutanlari vs..Hayri Kozakcioghlu (IstValisi iken), EmniyetMüdürleri filan bile bulashmish . Maash devletten, Bolkazanc Mafyadan.. Para tatli....TrilyonDolarlik „ticaret“hacmi var Mafyanin dünyada..Milyonlarca Baghimliya mal yetishtirilmesi lazim..) gibilerinde uyushturucu ishi yaptiklarini arashtirmalarimdan öghrenmish oldughumu söylersem , inanmakta zorlanirsiniz. Biliyorum.

  Shuna ama TVden shahidim: Talibanin !996da Kabili elegecirisi. Kabilde caddelerde, duvarlarda dev boyama posterler, resimler..Biri 100% eminim Rabbani idi! Rabbani Devlet Bsk idi ve Talibana karshi cephede idi malum..Müslüman bir alime, devlet baskanina böyle bir durum yakishiyormu? Yoksa bu makamci, menfaatci, batiushagi birinin halimi? Hem Taliban geldikten sonra Uyushturucu yasaklandi ve üretimi nerdeyse sifira indi. Sonra Amerikalilar gelince yine tavan yapti, hemde NATO ucaklariyla filan bile tashinir oldu..Artik siz karar verin. M. Agharda belki ayriyeten mafyacilkta Kamhi gibi Dönmelerle beraber calisiyor..ABDyede/NATOya Masonlar/Dönmeler/Yahudiler hakim oldugu gercegi, ve insanligi, beyinleri zehirleme, toplumsal mahfetme hedefi varken, NATO imkanlariyla bu ishin nasil mümkün oldughunu anlariz böylece..CIAcilar filan bile ishin icinde. DishservislerAjanlari/MafyaElemanlari her kurumda mevcut, devlette, Siyasette bile.....Geriside kolay para icin dinini, milletini satan yada herseyi yapabilen diger ayakatakimi mafya mahluklariyla, tasheronlariyla beraber teferruat olur. Gerekirse MücahidLideri maskesi bile takarlar, hem böylece cihadi cihadliktan cikarir, kontrölede alirlar...

  Susurlukta o aracta trafik kazasi gecirenler Izmirden, M. Agarla bir görüshmeden dönüyorlarmish..Cantalarini, muhtemelen bu kazayi düzenliyen ve arkadan baska bir aracla takip eden, Jitemci Veli Kücük Pashanin bir ekibi kapmish götürmüsh..Kesin yüklü para vardi icinde..Izmir Dönmeyataghidir..ve kolay para icin bunlar uyushturucuda satarlar, namusumuzuda, milletimizide..para hastasi bu pislikler..)***


  Secim kampanyasi..M. Agarla beraber bir köydeyiz: M. Agar: „DP köyünüze su getirecekti, getirdimi? Hayir yol? Hayir? M. Agardan DPye küfürler filan Vs.. Daha ne bekliyorsunuz?, gelin HPye..“He kurban. Tamam.“ Yinede secim fiyasko: 4 MV. Sonra GnMrk pes edip, parasizliktan dolayida isi piyangoya baglayip, buda olmayinca, önce CHPye iltihak edilmeye calishildi. Delegelerin cogu gelmedigi icin, buda olmadi. Partihayati nihayetinde sona erdi..

  1958: Avukatisleride bozuldugu icin, mecburen Ankaradan Adiyamana tasindi. 957de DP yine ikdidar oldu. Muhalefeti susturabilmek icin toplantilara, mitinglere izin verilmiyor, kendileri ise 200bin kisilik mitingler yapiyorlardi. Ismet pashanin treni durduruluyor, Kaseriye fiman sokulmuyor. Bazi yerlerde tasli sopali saldirilara ughratiliyordu.

  ***(Ismet pashanin galiba kendi ekibi vardi devlette, bilhassa basha geldigi dönemde Askeri okullara aldirdighi denilen Ermeniyetimleri filan sayesinde Orduda.. DönmeYah. lerle cikar savashi icinde olan.. K. Misiroghluna göre Ismet Pasha bir Ermenidönmesidir. Ermenilere, sirf ermeni olduklari icin birsey yapma hakkimiz yoktur. DönmeYahudiler gibi ALLAHincc ve Peygamberlerin lanetine ugramadiklari icin, Ermenilerin durumu bashkadir...Hatta iyi kalbli, sadik, cömert, bilgili, okumush, sanatkar insan olarak bir kazanimdirlar millet icin. Zamanla, taa halifelerden beri bir coghunun hidayete erdiklerini tahmin ediyorum. Coghumuzun bir dedesi, ninesi onlara dayaniyor..Cekinecek birsey yok..

  Neticede hepimiz Hz Nuha dayaniyoz. Milletlik bir ortak Dindir (Milleti Ibrahim). Ulus, Halk olmak ise bilhassa Ortak bir Dile sahip olmaktir ve Din gibi, zamanla ALLAHincc takdiri ile bir bashkasiyle degishegelmishtir bilhassa Anadoluda. Ermenilerde Rumlarda saf irk degiller, onlardan öncede iskitler, kimmerler, hititler, medler, urartular,Asurlar, vs gibi milletler, halklar, diller ve dinler vardi, sonra rumlashan, ermenileshen vs, yani rumlar, ermenilerde safirk degildi, digerlerinden olushma idi. Bu tarihin gidishatidir...

  Halklar, milletler yeni bir kimlige, milletlige, halkliga bürünüpgeldiler tarih boyu. Ve kücük halklar zamanla bir büyügünün bünyesine girdiler vs.Tarihin gelishati bu. Böyleside daha iyi oluyordu..Böylece daha güclü halklar, uluslar, milletler olusuyordu..Eskiden diyelim 20-30 cesit olan Anadolu dilleri, bugün 4-5e inmishtir...Arashtirmalara göre Anadolu insaninin 85%i 13Bin yildan beri bu topraklarin insani imishler..Rumlarin, Ermenilerin, Süryanilerin(ki bunlarda yine tarihte cesitli halklardan harmanlanmish uluslar idiler..) cogu müslüman olmushtu bile, olmiyanlari sonra harbde gittiler vs.. Yani simdi gelip her dile bir Devlet kurmaya calisirsak anadoluda, kaybeden hepimiz oluruz..

  Elin Kafiri ABDsi ile, Rusyasi ile, ABsi ile birleshir, bizleri ise bölerler..Ki Almanlar, Ingilizler, Fransizlar vs bile saf irk ve tek dilden gelme degildir..Taa dün 9.Yüzyilda daha yeni kaybolmaya bashlamish bir Keltler Halki vardirki, Almanyanin, Fransanin, Ingilterenin vs (Avrupanin) yerlileridir..Simdi ise Halkin yarisindan coghu rahat Kelt asillidir (Koyu, Kumral sacli vs olanlar..Türklere, Kürtlere cok benzerler..)..ama dilleri yok artik..Hayatlari devam ediyor. Sari Cermen irkiyla karishtilar kuzey taraflarinda bilhassa Güneyde Slavlarla vs. halklar harmanlamasi oldu, Sirblar, boshnaklar, bulgarlar vs olushtu.. vsvs..Irkcilik salakliktir..)..Bizim Kürtlerde bunlarin Anadoluya göcenleriyle, sonra Yemenden dönen arapkavimlerle tekrar karishmishlardir..vs Bana sorarsaniz..Kürtlerin DNAsinda örnegin Arapgenlerine yakinlik agirliktadir, ama bununne degeri var?.. Türkler, Araplar,Kürtler , Ermeniler, Grekler, Süryaniler vs irk olarak Emicecocuklaridir bence..Babilden/Mezotoponyadan dagilip, geri geldiler sanirim..Cok ilginc tarihi bir durumdur..

  Örnegin benim burda Almanyada kaldigim yerde köylerdeki yerli almanlarin cogu Türklere, Kürtlere, Ermenilere vs cok benzerler..Yesil, kahverengi, ela gözlü, kumral, hatta siyah sacli..Sanki Anadolu insani..Cogu köylerde böyledir, Güneyden kuzeye almanyanin ortalarina kadar..(sehirdekilerin bircogu karisiktir.. dogudan, sari irkin cogunlukta oldugu bölgelerden muhacir gelmedir) Hristiyanlikta vs bir mitoloji, incilde gecen bir hadise varmis: Denirki, Babilde c.ALLAH tarafindan ceza yada imtihan olarak birgünüsü birden cesitli diller olushmush, insanlar anlashamaz olmushlar ertesi gün..Sonra her diltoplulugu dünyanin birtarafina dagilmishlar. Kafatascilk tabii islamda cok yanlish bir sey..bilinmesi icin yaziyorum. Insanin irkina, dilin yapishmasinin ne kadar sacma ve gereksiz, bilhassa Anadolu in tabii birde zararli oldugunu vurgulamak istiyorum....

  Fazla degeri yok tabii...Asil olan Din, iman, sonrada insan olmak. Adam var, insanlarin barish icinde yasmasindan filan bahseder, fakat asil fitneye götüren durumlar icin ugrasir, anlamaz. En ideali: Tek Din, tek Dil (ilerisi icin en ideali Kurandili Arapca) arti IslamDüzeni. Ideal Toplum budur ishte. En iyi müslüman, en iyi insandir. Bitti..Evet..Imtihan..Simdi tekrar birleshme zamani..Fitneyi asgariye indirme, birlik ve güclü olmak icin.. Cünkü Siyonizmin gözü var topraklarimizda..Bati, Hristiyan dünyasinin gözü var Anadoluda..Zaten imtihandünyasi..Önemli olan dini imtihani vermek.. ASIL olan Irklar, halklar mücadelesi degil, HAK-BATIL mücadelesidir..BattalGazinin memleketi Malatya, Adiyaman, Elazig ve civari (Melitene) taa Selcukludan cok önce, Bizans zamaninda, 7. Yüzyilda bir Islamdevleti idi! Halifeye bagli Arap-Türk-Ermeni vs karma müslüman bir Emirlik! Bizanslarca yikildi, halifelik zayiflayinca...

  Ilk Kuran tercümesi ermenice idi. Ülkemizdeki asil soykirimi disharidan gelen rusya ermenileri yapmishlar. Yerli Ermenilerin, Rumlarin, Süryanilerinde bircoghu zaten yüzlerce yildan beri müslüman olagelmish, birde Türkmenlerle, Kürtlerle vs kaynashmishlardi bile cogu yerde. Yeni bir millet, müslüman Türkmilleti olushtu. I. Inönü Agri MV Alim Kasim Küfrevinin meclis konusmalarini önceleri esefle, sonra dikkatle dinlemeye baslamish, hatta bir kac kez sirtini filan sivazlamis, sahlep filan ikram etmis ona..
  Bence belkide Inönü ilk dönemlerinde dindüsmanligi yapmis, son zamanlarinda az cok imana gelmis, ömrü yetmemishtir belki, ALLAHucc alem... 1973de 89yashinda vefat etmishtir. Inshallah tevbe etmishtir.Münafik Menderese darbeyi yapan ve asan Askerde tahminim Inönünün takimi idi. Cok Iyi etmishler kanimca.
  Yazar Askeri darbeleri eleshtirmiyor. Hatta darbelere yerinde ve gerekli müdaheleler idi diyor. Asil tahribati Dönme Yahudiler verdi, veriyor.Cünki Dönmeler siyasette coghu yerde münafikca hareket ediyor (Fuhsiyata karsi ama bir sey yapmiyarak), CHP gibileri ise dobra kafirlik yapiyor. Hangisi daha tehlikeli uzun vadede?Yukarida Üniv. Rektorü ile ANAPli MVlinin arasindaki dialogu bir düshünün..)***


  Mecliste muhalefeti hedef alan bir tahkikat komisyonu kurulmush, buna birde herhangi birisini tutuklama yetkisi verilmisti. 27Mayis960 AskeriDarbesi oldu. Ögrendigime göre, Menderes bir kac kez Askerce ikaz edilmis, Ya Istifa et ve Ali fuat Cebesoy BsBk olsun bir erken secime kadar diye vs..

  Gümüshane MV Ekrem Ocakli bana anlatmisti: „Bayburtlu büyük Alim Dedeefendi, benim araciligimla Menderese: „ partiye kendi sahsi menfaatine alet edenleri partiden uzaklastirsin, partinin yikilishini ancak böyle önliyebilir..“ Menderes Ocaklinin boynuna filan sarilmis. Efendi Hz haklidirlar..dedigini yapacagim demish, ama bir sey yapmadi yada yapamadi.


  ***(Yapmadi! Bu Yah.Dönmeleri Emellerine ulashmak icin Seytanla koalisyona girmish Fasiklar, Kafirlerdir. Böyle halleri normaldir. Insani etkilemesini, köprüyü gecene kadar Ayiya Dayi demesini, roloynamasini cok iyi becerirler. Münafiklarin danishkasidirlar.)***

  27MayisDarbesinde radyolardan Albay A. Türkesh in anonslari duyuluyordu.Bütün yurtda kimse Milletvekillerine sahip cikmadi..

  ***( Cikarlarmi. Onlarin gözünde MVligi, particilik, kolay ekmek, makam kavgasi,meslektir, menfaatciliktir..Neyime der..)***

  Bu arada Serdengecti hapisteydi.CHPliler herkezi askeri rejime sikayete baslamislar, bundan dolayi CHPnin: „27Mayisi biz yaptirmadik demelerine kimse inanmadi.“

  DP kapatilmis, CHP ve MP kapatilmamisti. Devlet Planlama Teskilati DPT ve

  Anayasa Mahkemesi kuruldu, üniversite muhtariyerti getirilmis, hakim teminati (bagimsizligi) getirilmis, devlet müesseleri yenilenmisti vs..Bunlar Hürriyet Partisinde istedigi seylerdi.

  DPnin yerine 2 yeni parti kuruldu: Ekrem Alican önderliginde YeniTürkiyeP. YTP Ve Em.Gen. Ragip Gümüspala Önderliginde AdaletP. AP. S.A. Emre YTPyeALLAHtancc düsündügüm bazi güzel tesadüflerdende dolayi ikna olduktan sonra kaydoldum. Ekrem Alicanida iyi taniyorum..Dini, itikadi tam biridir..Meydani CHPya birakmakta dogru olmazmis..Parti cabuk büyüdü. „Biz ne bilelim halkta biriken hinci“

  ***( Hinc, evet Hinc ya! Halktaki bu hincin partilerle hep gazini aldilar zaman zaman..bazi göstermelik veya gafil kurtaricilarla oyaladilar, uyuttular..)***


  1961 MV secimlerine S. A. Emre adaylar arasinda Alican tarafindan hakem(aday belirleyici) secildigim icin, tarafsiz olabilmek icin adayliktan feragat ettim. AP ise GnBsk secimlerine gidiyor, Muhazafakarlarin destekledigi Sadettin Bilgice karsi, bunlarca: „ masonlugu filan var“ diye belgeler dagitildigi halde, S. Demirel GnBskliga seciliyor..Böylece AP masonlarin kontrölüne giriyor .
  ***( Ben sahsen sanmiyorum böyle oldugunu..Dönmeler, masonlar isi bu kadar shansa birakmazlar. O Türk zannetlikleri MVlerinde coghu ya satinalinmish, yada bizzat yine Dönme/mason idi belkide..Az olan Meclis 163.MaddeÖnerge vs oylama sonuclari bunu gösteriyor..)***


  YTPden Adiyaman Senatörü Halil Agar ***(Dikkat! M. Agarin bir akrabasi olmasin?) dis gezileri esnasinda TelAvive de ugramis Otel lobisinde kendisine bir Yahudi yaklasmis. Türkiyeli bir parlamentermisin demis? APye gec demis.Biz YTPnin defterini dürdük. Biz APye 60mMio TL verecegiz, 40bin köyde para dagitip, oy alacaklar..

  Hesap ettik,YTPnin MV 20i gecmiyecek. YTP 965 secimlerinde 19 MV kazanabildi! Secim sandigi müshahidleri gercektende nüfuzlu kisilere para verilerek, yemin ettirilerek, oy alindigini ihbar ettiler..Yahudiler bunu neden yapiyor dersiniz? Tabiiki milletimizi ekonomik bakimdan istismar etmek icin, maksatlarina en uygun partiyi destekliyorlar.

  Bu yetmiyormus gibi, 961de sectigimiz parlamenterler bize haber vermeden APye gecmisler, 965de yeniden secilebilmek icin..Sonra Adiyaman ilteskilatinida transfer edip, AP IlTeskilati kuruyorlar..


  ***( Adamlar partilere hakim degil, yada particilik dogru birseyde, devletin köklerini elinde bulunduran siyonistlere tehlike arzeden bir sheyde, eehh, parayla filan secimleri caliyorlar mi demek istiyor? acaba yazar....Birde „Tabiiki milletimizi ekonomik bakimdan istismar etmek icin, maksatlarina en uygun partiyi destekliyorlar“ diyor yazar..
  Fuhsiyatlari, Ahlaki cöküntü, dinin yokolushu nerde? Hem Halil Agarin ne isi vardi TelAvivde? Gerci Mescidi Aksa ziyareti icin filandi belki? Orda bu satinalmalari filan ögrenmis güya..Yani partiler ve „davaadamlari“ gercekten bizdende, satinlamalar vs oluyorda, ondan muvaffak olamiyorlar partiyle.. hem Metod yanlish ve „davaliderleri“ icinde MUAMMAli bir durum!)***

  CHP-YTP-MP Koalisyonu kuruluyor. Ekrem Alican BsBk Yrd filan oluyor..

  965den sonra Adiyamanda kapatilmak istenen devlete bagli bir TekstilFabrikasi vardi. Binlerce kisi Belediye binasini kushatmish, kükrüyor, fabrikamizi kapattirmayiz diye..Ekrem Alicaninda MaliyeBkni olarak bu kapatilma kararinda imzasi oldugunu ögreniyor S.A.Emre, sonra bishekilde vazgeciliyor..Alican: „Yarin rüzu mahserde C. HAKka kolay hesap vermek isterim. Ben bu kapatmaya karsi calisacagim..“ demis.

  ***( Korkarim temelden, akide olarak hesap veremiyeceksin Sn Alican)***


  Bütün yurtta tutumlari artik böyle olmush..

  Sonra karalamalar: “YTP Inönünün koltuk degnegi oldu, ihanet etti, Menderesi vs astiranlarin dümen suyuna girdi vs.“ Bu halkta tuttu ve YTPden yüz cevirmeye basladi halk her seye ragmen..S.A.Emre itiraf edercesine: „Filanca Parti filancaya göre ehveni sherdir…Yaa, ben diger partiye göre daha az sherliyim, öyleyse bana oy ver..Ölümlerden ölüm begen..“
  bu yüzden millet layik oldugu idareye degil, katkat daha ehliyetsiz yönetimlere teslim olma zaruriyetiyle karsi karsiya birakiliyor. Cünkü shahsi menfaatlerine düshkün olanlar esyanin tabiyati icabi iktidar partisine, yada ana muhalefet partisine siziyor..Bu durum ise memleketimizi istismar eden ve ettiren cevrelerin arayipta bulamadigi sartlari olusturmakta..“

  S.A.Emre babasindan kalan son tarlayida satarak secim masrafi yapiyor 965de… YTP/Alican önceki secimde hakkindan feragat ettigi icin bu sefer onu Adiyamandan secerek MV yapiyor..A. Türkes önderligindeki CKMP (Cumhuriyetci Köylü Millet Partisi, sonra ismi MHP oluyor) 11MV aliyor.

  Meclis tartismalarinda herkez Atatürkün kendine uyan vasiflarini alarak Atatürkü övüyor.. Meclis cok renkli imis..O.Y. Serdengestide APden Antalya MV oluyor. Ömründe kravat takmamis, yine takmiyor..Sac, bash daginik..Meclis polisleri bile onun siradan biri sanip kimlik soruyorlar..Serdengecti gazetesinde yazmiya devam, ediyor:
  „MVlerini MalBildirim Dosyasina kaydetmeli, tembellik yapip, MV görevini ihmal edenlerdende hesap sorulmali vs..“ S.A.Emre kücük kizini Meclis dinleyiciler locasina koymus. Oturum sonrasi kizin surati asik:“Baba eger ögretmenimiz burada olsaydi, bu konusanlari, satasanlari cezalandirirdi.. burada hic böyle konusulurmu..?“

  Osman Y. S. yi tebrik icin akrabalari geliyor: Aman Osman, MVnin halisi, buzdolabi, mobilyasi vs böyle olmaz, degishtir..Oda hepsini degishtiriyor..sonunda ise Osman patliyor: „Niye MVkarisi böyle olmaz, onuda degishtirin demiyorsunuz? Onuda yenileyecegim..“

  AP tek 1 MV farkla ikdidar. Osman S. birara hanimini hasta bacisini ziyaret icin Istanbula götürmüs. Demirel onu azarlamish..Trene filan koyup göndersene, sen niye gidiyorsun? diye..Osman..”Olmaz demish..O SakaliSerif gibi..7bohca icinde gizlidir..bensiz bir yere göndermem”..demis..

  S.A.Emrenin MeclisÖnergeleri: Ayasofyanin ibadete acilmasi icin. Devlet Bk Refet Sezgin cevapliyor: BlaBla..Sonra birebir konusmada Osman S. Kulagina egilerek :”Amerika bize kizabililir “seklinde fisildiyor..

  Liselere DinDersi Önergesi..: Önergeye uzun sure cevap verilmiyor..Gönderdigi gazetelerinde umurunda degil..Hatta Süleymanci gecinen BUGÜN gastesi (Sevket Eygi) bile neshretmiyor..Sikishtirinca: “APne ters düsemeyiz” diyor..

  ***( Bu bizim su MIlliGazetedeki Mehmet Sevket Eygi olsa gerek, hani su DönmeYah. leri filan hep anlatan..neymish bu böyle gencliginde?..)***

  Neticede Demirel oy/puan toplamak icin önergeyi kabul ediyor ve meclisten geciyor....


  Manevi Kalkinma Önergesi:

  Ikinci 5yillik kalkinma planinda yanliz maddi seyler var, maneviyattan hic bahsetmiyor..Güya AP CHPye nazaran kendini maneviyatci sayar. Hani nerde? Faraza ishbasinda dinsiz komünist bir rejim olsa yine böyle bir maddi planlama yapardi..Yol, Fabrika vs derdi..Fark nerde?

  Maalesef AP bu davaya sahip cikmak söyle dursun, aklinin ucundan bile gecirmemisti..

  Bir Manevi gelisme programinin egitim uzmanlarinca hazirlanip, devletce uygulanmasini teklif ettim..

  “Mektebin veya ailenin yaptigini sokakta, basinda, Televizyonda, radyoda, sinemada ve tiyatrolarda bozan yüzlerce yikici factor varken, Okullardaki dindersleri neye yarar, yeterlimidir..? Bu Yayinlar YASAKLANSIN DEMIYORUZ, amma, devlet yapici faktör olarak milletin bilhassa yeni nesillerin manevi kalkinmasinda üstüne düsen görevi yapsin diyoruz..”.

  Yoksa o nesilleri milli ahlak ve karakterimizle sekillendirmweden, yüce dinimizin üstün faziletleriyle faziletlendirmeden, firtinali bir denize birakilan dümensiz bir gemi misali ahlak bozucu olaylarin akisina terketmek dogru olmaz..” Sairin dedigi gibi:”Bir uykuya daldik, ki Cehennemde uyandik..” der ve caresiz kaliriz.. Batililar asirlarca bizim saglam ahlak ve maneviyatimizi yikmaya calistilar, bir daha istiklal harbi yapacak güc ve takatimiz kalmasin diye..Bu mühim konu icin Mecliste bana verilen konusma süresi 5Dk (Besh!Dakika) idi! Sonra Kabul edenler:, etmiyenler:..Önerge reddedilmishtir..


  ***(Hakiki bir tevhidi müslüman gibi Devlet Fuhshiyatla muhakkak mücadele etmeli, YASAKLAMALI demiyorda.(SübhanALLAHcc!), Ehh, Insanlari bilinclendirelim, biraz hazirliyalim dinen, vs öyle Batakligha salalim diyor Sn PartiGazisi yazarimiz. Tam TaghutiDemokratMüslümanKafasi. Oysa dinimiz neyi emrediyor?..
  Biliyoruz tabii ve oda biliyordurda dogru yolu,metodu, belkide ama artik zihniyeti elvermiyor, anlashilan.. Sn Emre, bu sözünüz insani dinden cikaracak mahiyette..Particilik“CihadiÖnderlerinin gercek tevhide uzak halini böylelikle göstermis oluyorsunuz. Cok Mersi..)***


  YTP Gümüshane MV Sn Ali Ihsan Cilekkan, mert, dürüst bir arkadas Oylamadan sonra geldi ve” Ben eskiden Inkilapciydim, Celal Bayarin filan görüshünü savunurdum.Simdi Önergenize destek veriyorum..Haklisiniz..Bir animi anlatayim..Yil 1952, DP ikdidar..Malatyada Yalmanin vuruldugu zamanlar..
  Yalmani vuran Hüseyin Üzmez Milliyetciler Derneginin üyesi ve bu dernek devletten maddi yardim görüyordu..Budurumu gidip Cumhurbsknina sikayet ettik bir kac arkadas.. Bayar, ilgili Bakani cagirtirip azarladi.. sonra biz genclere dönüp ciddi bir sekilde sordu:

  “Söyleyin bakalim, laikligin esas HEDEFI nadir?”..Cevaplar..Bayar: “Yetmez”..sonra kendi cevapladi:

  “Gencler bakin dinleyin. Laikligin esas HEDEFI, DINI toplumumuza TAMAMEN UNUTTURMAKTIR. Biz Lozanda batililara bu konuda Söz verdik..Benden önceki devlet erkaninin bunun takipcisi oldugu gibi, bizlerde, sonrakilerde bunun takipcisiyiz..Siz ilerici gencler bunu böyle bilip uygulayasiniz..”


  ***( Bu HEDEF= vurguladigim gibi , bu ishin ta osmanlidan beri planli,

  programli oldugunu, oyunlarla, münafikliklarla, parti vs uyutmalariyla vs bugünlere geldigini, devam ettigini, ve bu yukarki HEDEFden sonraki ARAHEDEFLERIN (DönmeYah.Yönetiminde DinsizlesmisBirlesikKürdistan) sonrasinin BüyükIsrailNihaiHEDEFI oldugunu gösterir..
  Yani yoksa IngilizDönmeleri vasitasiyla Yunana sirtdönmez, sonra Atatürkü (Ingilizlerle Gizliandlasma var, taa engec Halepte, filistin cekilmesinde!) desteklemezdi Bati. Cünkü biliyorlardi, Anadolu milleti müslüman kaldigi müddetce, ergec düshmani silkip atip, yine devletini kuracagini..Böylesi daha münasip görüldü..)***


  MASONluk hakkinda kanun Önergesi:

  “Masonlar kökü disarda olan bir son derece gizli bir cemiyettir. Devlette böylelerinin görev almasi devlet icin milli bir tehlike arzeder..kanunen yasaklansin..”Teklif komisyonlarda uyutuldu, sonra zamanla düshtü, Meclisin önüne, oylamasina bile getirilmedi..

  Mecliste MPden Kirsehir MV Ahmet Bilgin vardi, Isci Partilere cokmu cok illetti..Bir ara Meclis Baskani oldugunda kürsüsünden Behice Boran isimli bir IsciPartiliMVlini “Haydi Gel Hatice” diye cagriverdi..Buna BehiceBoran.“
  Ismim HAtice degil Behice, Sn Baskan. Bu ne bicim bir davet edis böyle diye“ kizdi. A.Bilgin ise”Canim ne farkeder, ha Hatice olmus, ha Behice. Surda 10dk konusacaksin zaten..” Sonra IsciP.liler toplucaMeclisi terkediyor..

  ***( A.Bilginin bu davranisi islamca bir davranis degil. Terbiyesiz ve günah. Islamin bir adabi ve insan kazanma üslubu var.)***

  Bir ara Mecliste yine A. Bilgin bashkan, kürsüye gelen bir MVnin belinde Tabanca var ihbarini alan

  A.Bilgin: „Arkadaslar, su anda mühim bir ihbar almis bulunuyorum. Kürsüde konusan arkadasin üzerinde tabanca varmis. Yakalayin bunu!“ MV kürsüden firlayip, kulislere dogru kasuyor, bir cok MVlide onu yaklamak icin peshinden..ortalik anababagünü..tabancayi bashka bir MVne veriyor, bu sefer o kovalaniyor..bayrak yarishi gibi….Meclis koridorlari derken, Gn Kurmay Bskliginin semtine kadar uzadi..

  Meclis ise heyecanla ish yapmiyor, suclunun tabancayla getirilmesini bekliyor..ama maalesef..


  ***(Ish de ish olsa..Birkackez elkaldir, indir..oldubittiyle biraz sözde kanunlar..KüfrDüzeni zaten devam ediyor. Bazilari bide kendini avutur, millete, Islama hizmet ediyorum diye. Ehh, maashi, makami bu dünyada, varsa, sevabi, yada günahi, ise ahirette. Görecegiz. Ben Günah diyorum. Ayet var, Sünnet var. Es bashta: ALLAHincc Hükmünü temel almiyan, insan icadi kanuna sen nasil elkaldirirsin, kabul edersin? Böyle bir devletin parasini yersin..? Milleti Islama hizmet ediyorum diye uyutursun?.

  Günah üstüne günah..Öyle olsa, Resullah sav EbuCehillerle andlasma yapar, meclislerine katilir, bazi seyleri yürürlüge koymaya calisirdi..Ne Yapti? Müsrikliklerini, Küfrlerini yüzlerine haykirdi. Kendi Imamliginda Cemaatlesti, icabinda hicret etti, üstün güce ulashinca, Mekkede onlari teslim aldi.)***

  AF Kanununda Müslümanlara kisitlamalar, cezalar getiren 163. Maddeden hüküm yiyenlere yer yoktu.

  Bir kisim muhazafakar MV bununda Afa girmesi icin komisyona önerge veriyorlar, Kabul görüyor, ama sonra masonik cevrelerin entrikalariyla, Af kanununda yer almiyor..APli Nurculardan MVleri S.A.Emreye

  “ Arif Bey, bir önerge hazirlayin..bu adamlari meger bosuna desteklemisisiz..bundan böyle sizin partinizi detekliyecegiz..”demisler..

  ***( K. Özalda, Nurcularda havanda su dövmüshler “dava” adina..yoksa planin bir parcasimi idiler..?kimbilir?..Gerci o Nurculuk davasi zaten kökten bozuk..Gülen son delilidir..Balli Zehir..)***


  163. Madde Önergesi:

  Oylama sirasi bizim önergeye gelince, Bakan kanun teklifini geri cekiyor..Kanun geri alindi diye,Gruptoplantisina cikiyoruz..sonra duydukki, Önerge meclisin önüne gelmis bu ara....

  Zor yetisdik..Oylama da ancak 11 Oy alabildik..reddedildi..(7 YTPden, 2 CKMPden, 2 APden, bunlarin biri OsmanY. Serdengectinin, digeri ise o ara sarhosh olan bir APliden..).

  Serdengectinin isyani:

  AP Osman Serdengectiye Kravat takmadigi müddetce, Oturumlarda sözhakki vermeme cezasi vermis..

  Hincini ancak köse yazilariyla alabiliyor.. Sonunda partiden ihrac ediliyor..

  Icimden birkackere gecirmisimdir: “Acaba MVleri, secmenler arasindan kurra ile secilse” daha iyi olmazmiydi diye..

  ***(Merak etmeyin, rahat edin Sn Emre. Bu ishi halledilecek inshallah..IslamToplumuModelimi temel hatlariyla olushturdum..Insahallah hayirli olur, bashta ALLAHtancc sonra Ümmetten Kabul görür..Öyle Kur-ayla, partiyle filan olmiyacak.)***


  AP her Kongresinde biraz daha Masonlarin eline geciyor..Karadeniz MV Sadi Pehlivanoglu “AP bittu, elumuzdan kittu..APyi Masonlar kacirdu..” diye yakiniyordu..

  ***(Kacirir tabii. Her köseyi kapmishlar, teskilat, istihbarat, yargi,.. bilhassa Para onlarda.. Köpekbaligini kücücük bir oltayla yakalamaya calisirsan, böyle olur hemsherim..)***


  Birde maneviyatci, Tarihci Pr.Dr. Osman Turan Hoca vardi, oda APden ihrac oldu..AP Zonguldak MV

  Ekmel Cetinel birkeresinde devleti zarara sokan bir yolsuzlugu meclisin gündemine tasimish. Önerge vermish. Anlatiyor: “Hilton otelinin lobisinde bir Yahudi vatandash yanashti bana. „Eger politikaya devam etmek istiyorsan, bizimle ugrashma..önergende görüsülmiyecek, biz onu hallettik..boshuna Ankaraya zahmet etme“ dedi. Ekmel Bey: „Sen kimsin, APdenmisin? „Hayir, lüzumu yok. Ama dedigimiz olacak. Anla ishte..“

  ***(Dönmeler Mossadin bir kolu olarak Türkiyedede faaliyetteler tabii..ipleri saglam tutuyor, muhalefeti filan gözetim, dinlem altinda tutuyorlar..Nerdeyse her Dönme/Yahud. Potensiyel bir Mossadajanidir. Organizeleri mükemmeldir. Bunlarin hakim oldugu sirada MIT bakmissin Mossadin bir subesidir..Simdi nasil acaba? Ümitvar olmaya calisiyorum..)***


  APden maneviyatci MVlerinin kopmasi, 969 secimlerine aday yapilmamalari icin her careye bashvuruldu..

  Ekmel Beyle Prof. Dr. Osman Turan Hocanin evinde tanistik. Osman hoca: „Türkiyede Siyasete masonlar, onlarinda arkasinda (bilhassa Dönme) Yahudiler hakimler. Bu yüzden bunlara dokunan yolsuzluk sorusturmalari bir netice vermez. Cok dikkatli olunmasi lazim.. Ve gercektende Oteldeki Yahudinin dedigi oldu, önerge ertelendi, sonrada meclise gelmedi. Ekmel Bey ise partiden ihrac edildi..

  Maneviyatci MVleri olarak biraraya gelmeye karar verdik..Osman Y. Serdengectinin evinde toplaniyorduk..

  20-30 kisi vardik..Birden Gazeteci Oktay Eksi gelmesinmi, basarcasina..“Ooo, hayrola..Serbest grup kurmussunuz“ „Yok canim, cerez yiyoruz.“ Ve ertesi gün gazetesinde olayi yazdi..Ikinci toplantiya ise pek kimse gelmedi..!!!Yani bu tesbbüs basina intikal edince sabun gibi söndü gitti.

  ***( PartiMücahidlerinin cesareti, fedakarlighi, cihadashki bu kadar olur ishte..Sonunda Menfaat, Nefis galebe calar bu SahteCihadda..)***


  Ama pesetmedik.. Bütün mecliste takr. 101 milliyetci, maneviyatci MV tahmin ediyorduk. ***( Yazik etmishler davayi. Onlarca sene boshuna kürek sallamishlar, zaman öldürmüshler. Zamaninda nebevi metod uygulanmish olsaydi, en gec 10 sene üstüne sökülmüshtü Sistem..Osmanlinin Imanli son nesline, ulemasina yazik olmush, geregince degerlenirilememish. Ulema erken bashkaldirishlar yapacagina, iyice cemaatlesip, hazirlanip, sonra saglikli bir sekilde yapacakti bu ishi..
  Secim calishmalarindaki cig gibi büyümeler, halkin hinci vs halkin elverishli oldughunun delilidir. Ulemada bir hirarshi, Imamet bilhassa. Sapik SIAnin bashardigini bizde basharmaliyiz EhliSünnet olarak, gerisi sonra zor degil.)***

  Evvela tabanda bir mutabakat, sonra liderler seviyesinde derken..birleshebilirdik..Ekrem Alican: „cok iyi olurdu..“ A. Türkes .“ Ben liderlik konusunda iddiali degilim.. Osman Bölükbasi daha tecrübelidir..“

  Osman Bölükbasi malesef pürüz cikardi, yanasmadi..hatta 8 kadar birleshme yandaslarini ihrac etti..

  ***(ABDye filan giden bir kishi sonunda böyle yan cizer/veya merkezden yan cizdirilir ishte..)***

  Sonra yeni bir Parti kuralim dedik..Aklimiza Prof Ali Fuat Basgil geldi..AP Samsun Senatörü idi..

  Ben Serdengecti ve Osman Küfrevi mülakati yaptik..A. Fuat hoca önce yasliyim filan dedi sonra ikna oldu..ama ömrü yetmedi, vefat etti. Sonra Osman Turan Hocayla denedik.. O istekliydi ama, organize, aksiyon bakimindan maalesef hantal cikti..Sonra dagildik..O. Serdengecti ise A. Türkesin partisine ikna edildi..


  Necmeddin Erbakanla tanisma:

  N. Erbakanla Ankarda Odalar Birligi Bsk iken bir arkadas vasitasiylen tanistik..Cok imanli, zeki, teskilatci, aksiyon sahibi biri oldugunu hemen farkettim..“Tamam dedim, aradigimiz kisi bu!“

  Kendisine“Sizin c. HAKkin size verdigi kabiliyet ve meziyetleri burda birkac tüccarin dünyalik isleriyle heder etmeniz dogru degildir. Daha mühim ishlerle kabiliyetinizi ve zamaninizi kullanmaniz lazim dedim..“

  „Ne demek istiyorsunuz? Ne yapmam lazim?“ dedi. Bizim davamizin bir karargahi, bir lideri yok..hepsi muhtelif partilere daginik haldeler..Buradan ayril siyasi partimizi kuralim..“ dedim..Erbakn Bey önce bir süre düshündü. Sonra tane tane: „Bu konuyu tatli yerinde keselim.Benim istishare edecegim büyüklerim ve Arkadaslarim var.. Düshünmem lazim. Ararim.“ Dedi.

  1-2 ay sonra AP MV Hasan Aksayin davetiyle birkac MV ile N. Erbakanla bir evde bulustuk.

  Erbakan: “Hürmet ettigim alim insanlarla ve yakin arkadaslarimla istishare ettim. Siyasi aksiyona gecmeye ve Parti kurmaya karar verdim.” Erbakan tahminimce, benle tanishmadan öncede siyasi aksiyona gecme bakimindan cevresiyle hazirlaniyordu..Odalar birligindeki tecrübeleri, siyasi güce erishmeden haksizliklarin düzelemiyecegi kanaatine vardirmisti zaten onu hem..

  ***(Ahh, Erbakan hoca ahh..Bu durum haksizliklardan, fakirtin ezilmesinden, ülkeyi geri birakmadan, fabrikalardan cok cok daha öte, Tevhidi, Taghut-HAK, HAK-Batil durumudur..Fuhshiyati, Ahlaki/Diniyokolusha,bozulmaya karsi bir durumdur. Neden aldandin, küfrün cehenneme götüren pis irmaghina daldin, suyun gidishatini böyle degistirmeye calistin?..
  Oysa irmagin yataghini dishardan deghistirmek lazimdi, bashkla yol, Muhammedi sav HAKyolunu acarak, kökten, hakiki cemaatli, Imamli, Emirli, nebevi metodla, mücahidlere hakiki, yilmaz Cihad ashkini, shevkini, fedakarlik bilincini saghliyan. Gecti bunca seneler, gitti imanlar, gitti MilletinAhlaki..gitti bunca Alimler, Osmanli terbiyeli insanlarimiz, meyvelerini gerektigi shekilde veremeden..Yazik kaybedilmish bunca zamana..)***


  YTP bsk Yusuf Azizoglu benim araciligimla Erbakanla tanishti. Ekrem Alicana” Azizim, Demirelden en az 100misli daha zeki bir insanla tanistim. K. Küfrevi de Erbakanla tanisti..ve bu genc Profesörü Lider olarak benimsedi..
  Erbakan oara 75% ile Odalarbirligi Bskligini kazandi. Masonlar ama Icisleri Bknini devreye sokarak polis zoruyla uzaklastirmak istediler..Polis baskiniyla tehdit ettikleri gün 30-40 arkadash oraya gidip, Erbakana arka cikmak icin sözlestik, amma Hasan Aksay (belinde tabanca oldugu belli idi)

  ve bir kac kishiden baska gelen olmadi..Ama polislerde gelmedi, cünkü bir MV arkadas IcisleriBk ile görüshmüs, 30-40 MVden bahsedince, oda ishi bacaklarina dolamaktan korkmush..vazgecmish..

  MV Arkadashlarimiz, en dogrusunun önce APsini milletin arzu ettigi dogrultuya oturtmak oldugunu savundu ve Erbakanin APye girmesini , ve 968 kismi senato secimlerinde Konyadan aday olmasini teklif ettiler..Erbakanin adaylik müracaati ise ama formalite hatalari var diye APce geri cevrildi..Bu sefer 969 MVsecimlerinde APden aday yapmak istemishler, bu sefer Demirel aciktan veto etmish müraacati..


  MP/Osman Bölükbasinin teklifi:

  Erbakan aramish : „O. Bölükbasi demishki: „ yeni partiye ne gerek var, MPsini teslim etmek istiyor bize..Hatta Genel idare kurulunu vs..“ Ben: „Aman hocam, Bölükbasini severim ama, cok hircin ve gecimsizdir, idare etmek cok zordur.. Kabul etmiyelim. Sonra birseyler cikarir yinede belki..“ „Erbakan: „Peki ne tavsiye edersiniz?“ „Ya hic, yada bagimsiz aday olmanizi“ „Öyleyse Konyadan Bagimsiz aday olacagim ve ALLAHincc izniyle kazanacagim” 20e yakin arkadashida baska yerlerden bagimsiz aday oldu, ama yanliz o secilebildi.

  ***(MP gibi sözde muhafazakar partiler sistemin, siyonistlerin uyutma icin yedek, yardimci lastikleri, süboblari idi. Tabii simdi ellerini avushturarak yerini MNP ile degistirmek istediler..Bazilari bizzat Dönme olarak, coghuda gafletten, sonra kendini particilige,menfaate, makamciliga, siyasi havanin ceryanina, küfrüne kaptirarak tevhidden uzaklashtilar.. Böylece milleti avuttuklari yetmiyormush gibi, sheytanin adimlarini takip ederek, kendileride battilar küfr düzeni icinde…)***


  S.A.Emre ise Adiyamandan bagimsiz adaydi, ve nerdeyse bütün, toplu oy sahibleri, sözverdikleri halde, kendisini sectirmemis, secime 1-2 hafta kala sirtlarini dönerek, diger partilere gitmisler..

  ***(Giderler, ne zannetmistin..Hakiki Cihadshuuru olmadimi, kuru particilik yapar senin tabanda. Simdi Saadet partisinin durumu senelerdir ayni sayilir..Eskiden canla bashla, köylerde secim calishlmlari, tebligh, yapanlar, shimdi ne haldeler?..varmi o eski Cihadashki, shuuru, shevki..?YOK! Hic kalmadi gibi..Söndü „Cihad“ateshi.. Bircoghuda, veya en azindan cocuklari, küfre saplandi hatta, internetle, TVle vs..Kiz-Erkek arkadashliklari gibi Fuhshiyat, Diniyasantinin zayiflamasi, sönmesi, yani küfryangini bizlerin mahallerinide,köylerinide, hatta evlerinide sardi.
  Önce kentlerde ahlakli insanlarin yasadigi Tashra mahalleleri, sonra elektrgin gelmesiyle, (Tarikatci Mason T. Özalin mahireti), TVsi, Interneti gelen Köyleride artik sardi yakiyor bile, bilhassa son 10-15 senedir..Bakalim 20-30 sene sonra kimden oy alacaksiniz, Sn DemokrasiCihadcilari..Alsanizda sonra ne yapacaksiniz..Avrupadaki sözde Hristiyanpartileri gibi ancak isminizde olacak Din..Milletinde korkarim artik tek ismen müslüman olacagi gibi ozaman.. )***


  1970ler: Milli Nizam Partisin kurulusu:

  Vasifli saydigimiz Necip Fazil Kisakürek dahil 133 kisiye Parti Surasi olusumu icin davetiye cikarildi.

  Siyasete atilim icin Alimlerin görüsleri:

  M. Zahid Kotku Efendi Hz. :

  „Sultan AbdulHamid Hanin tahttan indirilmesinden sonra yönetim bati taklitciligi yapan masonlarin eline gecmistir..Bunlar bir azinliktir..Milletimizin gercek temsilcilerinin eline gecmesi icin KANUNLARIN MÜSAADESI ICINDE siyasi parti kurarak calismaniz kacinilmaz tarihi bir vazifedir..Simdiye kadar gec bile kalinmistir..“

  ***(Kotku Zamanin Ismailaga Naksi Cemaati Sheyhi , Erbakaninda bagli oldugu Tarikat. Ne tuhaftirki, K. Iraktaki Barzanilerde Nakshiler..Hindistandan gelme bir Sheyh kurdurmush onlara Tarikati..Hindistanmi? Su an 6-7 Mio dönmeYahudi varmish orda (Bir Budist Tarikat olarak biliniyorlar..)..Ve bunlar en yüksek Elittabakadir orda..
  Devlet ellerindedir tabii..O zamanlarda bashka oldughunu zannetmiyorum, cünki yine Dönmelerin elinde olan Ingilizler tam ozamanlar Hindistana hakim olmushlardi..tabiiki bu Dönmeleri ishbashina getirmishlerdir..ve bu Hintli Nakshi Seyhininde dönme veya mason olasilighi cok ihtimaldir. Barzaniler 200 sene önceden güya islama gecmish, sonra medreseler kurmush, bircok Nakshi Sheyhi yetishtirmishler..Önceleri Kadiriler filan varmish coghunlukla ortadoghuda, anadoluda. ..Sonra ne hikmetse Nakshiler, Mevleviler yerlerine gelmish, dolmushlar memlekete..
  N. Barzani bir keresinde Erbakan hocaya selam da göndermishti kendini ziyaret eden! MilliGazeteMuhabiri aracilighiyla..Nakshilik ve bilhassa Mevlevilik vs gibileri son derece Muammalidir ve kanaatimce IngilizYahud.menseeli MasonikIslamin tarikatlaridir. Tarikat ishi zaten kökten yanlish, en azindan su an icin, cünkü parcalanmaya, daginikliga, cokimamliga yol aciyor.
  Böylece asil meseleyi, Devlet olma meselesini tek cemaat, tek ordu olarak, saglikli shekilde takip edemiyoruz. Dogru olani, Camilerimizde zikirlerin filan yapilmasidir...Cek tesbihini..sonra cennet..Yok öyle yaghma..Önce Cemaat, TekImam/Imamiyet, Cihad, Devlet, sonra istersen sabaha kadar cekersin tesbihini..

  Hoca Hz yanlishi var..Cok, cok daha önceden, 150-200seneden daha önce, DönmeSiyonistler Osmanlidevletine sizmish, yönetimi yavash yavash ellerine gecirmeye bashlamishlardi bile..Tarikatlara bile sizdilar.. Sultan Abdülhamidin artik Devlette yanliz Halifelik ve padishahlik ünvani vardi..Köshebaslarini DönmeYah.ler, masonlar, dininden bihaberler, Ickiciler, fishkicilar kapmishti bile cok önceleri, mesruiyetten, tazminattan beri daha kuvvetlice..
  Coghu Devleterkaninin ve ailelerinin hali dinen berbat idi bilhassa ozamanlardan beri.Bativari hayat, burjuvalasma devleterkanini, pashalari, devletamirlerinin hayatina girmishti bile coktan.. Hatta S. Abdulhamid bile kendini bativari hayata kaptirmish, sarayda piyano filan calarmish, operalara filan gidermish, sonra malum 1909 dönme mihrakli ittihadci darbesi.. Balkan harbi zamani, 1912de ise Selanikli bir Yahudinin Tutsakmisafiri imish..“OrduyuHümayün nerde? Selaniki niye savunmuyor?“ diye veryansin ediyormush zavalli gafil..

  Ömrünü yari delirmish, sefil, dilenci olarak Romanyada tamamlamish Büyükhakanimiz. Darbe icin gelen, bircogu Yahudi parasiyla tutulmush gayrimüslüm cetecilerden olushan Hareket ordusuna karshi kendine yalavaran Saraymuhafizalayi kumandanina müdahale, saldiri emri vermiyen bir Gafilin hali ve sonu bu olur ishte..
  Güya müslüman kani dökülmesini istemiyormush..Halifeligin savunulmasi gereken bu durumda degilde, daha ne zaman dökülecekti Müslüman kani sayin BüyükHakan? Kanimca oda oyunun icindeydi, oda bir masondu yani..Buna en bariz delilim, onun döneminde Cemaleddin Efgani, Iranli sapik Bahullah gibi Dönmelerin, Masonlarin Istanbula saray himayesine kacirilmalaridir, hemde meshhur Saidi Nursi (Kurdi) vasitasiyla!Danishikli dövüshle oldubittiye getirdiler Osmanliyi, Halifeligi..
  Dönmeler Ümmete cokmu cok hakaretler yaptilar. Bunun intikamini almak ve BüykIsrailOyunlarini bozmak boynumuzun borcudur. Ulemamiz ise bu arada uyuyor, millete tesbih cektiriyordu. Istanbulda bile.. Halka önayak olup, gerekeni yapacagina, „Halifeye“ kuru itaat ediyorlardi, oysa Halife bile yoldan cikarsa, kilicla yolagetirilmesi yada degistirilmesi Ulemaya/Ümmete farzdir, vaciptir.
  Ulema önayak olmasi lazimdi. Ulemahirarshisi lazim ishte böylesi durumlar icin, gerektiginde sapitmish veya ehliyetini kaybetmish olan bir Halifeyi zamaninda azletmek icin..Saltanatlik cokmu cok yanlish bir sey..Yoksa deliler, ickiciler, gafiller vs Halife olur cikar..)***

  Osman Turan Hoca Efendi Hz bu sözlerini hayretle karsiliyor: „Ya derin tarihi bilgisi var yada basireti acik“ diyordu..


  Bayburtlu PashaDede, 90yasinda, Bircok MV ile MV Ekrem Ocaklininda hürmet ettigi alim bir zat:

  Mealen, kisaca: „..Beyler, milletin istikbalini kurtarmak siyasetle mümkündür. Devir siyasetle mücadele etme devridir. Yanliz Takvali olmayla millet kurtulamaz. Fetvada versek, kime fetva verecegiz, kim riayet edecek? Iyi insanlar siyasetten uzak kalirsa, isler ehil olmiyanlara bile bile terkedilmis olur. Keske bende genc olsamda, sakalimi kesip araniza katilp, bu sevaplardan bende alsaydim..ALLAHincc sevgili kullarini artik böyle genc arkadaslariniz aranizda arayiniz..”

  ***(Bende derimki: Ey Hoca! Siyasetin gercekten ne oldugunu, hükmün siyasetle ele gecirilemiyecegini bilseydin, masonlari, siyonistleri, dönmeleri, siyasi tarihimizi tam bilseydin..böyle konusmazdin. Fuhsiyatin tahribatini kestirebilseydin, siyasetin buna engel olamadigini, aslinda bir gücünün olmadigini, masonlugun oyuncagi oldugunu, Partilerin sözde demokrasi oldugunu, bosuna zaman harcama, uyutma, oyalama oldugunu, asil gücün yinede derin devlette, Masonlarda, siyonistlerde oldugunu bilseydin, böyle konushmaz, Ulemayi toparlardin! Sizin gibi, ulema arasinda organize olmayi bilememish, Imam makamini kuramamis, gafil, hatta korkak , beceriksiz, pisirik Ulemada milletin bu hallere gelmesine sebeb olmushtur. Hersheyden önce bu, kendini defalarca isbat ettiki, kesin nebevi bir yol degil. Genclere, mücahidlere yanlis yol göstermishsin ey Hoca! )***


  HARRANI Hz, Urfa.:

  “Sakin ha!..Bazi hocalarin kiyamet yaklashti, ahir zamandir, her gelen gün eskisinden daha fena olacaktir sheklindeki ümit kirici sözlerine itibar etmeyiniz!. Bütün dünyaya HAK ve Adaleti hakim kilacak bir inkishaf olmadikca, kiyamet kopmayacaktir. Bu gelisme Türkiyeden bashliyacaktir. Türkiyide ilk siyasi adim Konyada atilacaktir. Bitim medeniyetimiz, milletimiz böyle bir gelecege namzettir. Ortada Rusya, Amerika vs var diye ümitsizlige, süpheye kapilmayin. Bunlar yashli agac gibi birgün icten cürüyüp yikilacaklar, Engel kalmiyacak. ”

  ***(Cok ilginc, Konya hadisesini biliyordu ama galiba, son kismi ise basiret olsa gerek.Gelishmenin asil nasil basliyacagini görecegiz inshALLAH.. Partimetodu ile degil amma. Yukarida söyledigim seyleri bu hocamada söylerim. En azindan bundan sonrasi icin yanliz Particilige belbaglanmamasini tavsiye ederim, enazinda parallel olarak Cemaatlesme, Imamiyet modelini, metodunu uygulamayi.

  PartiSiyaseti ancak dini yasama ortamini gevsetebilir, devletolmaya giden birazcik yol acar. Ama bu yoldan rahat ve hizli, degerli zaman kaybetmeden yol alabilecek ASIL imanli, mücahid Kadrolar ancak NebeviMetodla yetisebilir ve hakiki hükümmakamina yine nihai olarak ancak hazir bir Cemaat, Ulemakadrosuyla, Imametiyle , yani nebevimetodla gelinebilir. Hükümet denilen avutucu göstermegüce, küfrün, siyonistlerin, masonlarin cikardigi hükümler cercevesinde bilhassa maddevi sahalari idare makamina degil, hakiki Hükümete, Askeriyeye, vs, bilhassa tabii herseyi tanzim eden, kontröl eden, helali-harami, yasagi-serbesti belirleyen Yargiya, Hukuka, ASILDevlete...Sende yanilmissin, ey Hoca! Keshke biraz daha tarih, düsman üzerine, stratejileri üzerine bilgili ve dahada basiretli olabilseydinde, bu fakirin gördüklerini sende görmüsh olsaydin. Ama nerden?..Simdi internet caghinda cok kolay öghrenmek.
  Durumun vahammiyeti simdi kendini iyice belli etti . TV, CepTel, internetcagindaki hizli Bozulma..Yinede yazik etmishsin ey Hocam, cok yazik etmissin sende..Neyse, insallah simdiye kadarkinin hayirlisi buydu..O haber verdigin seyleri hakiki bir Nebevi Metod, Hakiki bir IslamToplumModeli ile Imamina sahip gercek, cesur mücahidler ve Ulema tamamliyacak, gerceklestirecek insallah. Amin!)***


  Ve Esref Edip Beyinde ismini koymasiyla „Milli Nizam Partisi“ böylece kuruluyor..

  Kurucular arasinda: N. Erbakan, A. Tevfik Paksu ( Tüccar,eski Maras senatörü), Süleyman A. Emre (Avukat,Adiyaman MV), Ekrem Ocakli ( Gümüshane MV) Hasan Aksay (Ilahiyatci, eski Adana MV),

  Ismail Müftüoglu (Avukat, Trabzon MV) vs gibi 18 kisi. 26.Ocak.970 tarihinde kurulus beyannamesi IcisleriBkligina verildi..


  Eski Alman Ankara Baskonsolosu Von Papen in bir hatirasi:

  27 Mayiscilardan 12 üye bir ihtilaf sonucu darbe komitesinden atilmish, yurtdisina, herbiri baska biryere sürgüne gönderilmis.Bunlardan Dündar Taser (965 CKMP, yani MH eski MV) B. Almanyaya gitmis.

  Von Papen bir günüsü onu konuk etmis. Anilarini paylasmis ve anlatmis: „Ben Türkleri Almanlar kadar severim. .Milletinizin gercek bir huzura kavusmasini isterim. Ama bu cok zor, cünki sisteminiz demokrasiye zit bir temele oturtturulmustur..Inkilaplariniz oldugu zamanlar Ankarada Basmüsavirdim. Bir günüsü M.K. Atat. Pasha beni makamina cagirdi..Ben dedi, zihniyet olarak spitiriualist (yani maneviyatci) degil materyalist bir toplum kurmayi tasarliyorum.Ne dersiniz?“

  Ben ise: „ Eger sistem cogulcu, yani demokratik olacaksa, ozaman altyapinin, yani milletin spitiriualist (yani maneviyatci) olmasi sarttir..Cünki uzun vadede ancak ahlakci inanclara dayali bir cemiyet, millet yapisi demokratik bir yapiyi ayakta tutabilir. Yoksa zamanla materyalist, dinsiz, komünist olur.Yani materyalist devlet yapisiyla hakiki Demokrasi bagdashmaz. Materyalizm ergec kacinilmaz olarak galip gelir, hakiki demokrasiyi ergec yokeder, bireylerin menfaatciligine döner.. “

  Pasha:“ Siz milletimizin tarihi gelisimini iyi bilmiyorsunuz“ diyerek mülakata son verdi.


  ***(Pasha Türk milletinin tarihi gelisimi ile ilgili tahminim sunu kastetti: Yani hemen dinsizlik, materyalistlik, komünistlik getiremem, demokrasi süsü vererek yavas yavas, infial uyandirmadan, partilerle pirtilarla uyutarak, avutarak, Fuhshiyatlada ahlaksizlastirarak, materyalistlikleshtirerek vs, getirecegiz bunu.. Tarihi gelishim Atat. ile baslamadi, tanzimatlarla, mesruiyetlerle baslamisti bile hatta dahada önceden..1492lerde gelenlerle beraber basliyan kokushma, ,taa 1535lere giden Istanbulboghazindaki ticari kapitulasyonlar filanla bashlamishti bile
  (Yabanci gemilerine (bunlarin cogu tabiiki Avrupanin Yahuditüccarlari !) gümrüksüz gecish hakki filan! Osmanli dönmelerinden AvrupaYahudilerine kiyak..), teknolojik gelishimle, avrupadan gelen kokushmaylada, en az 150 senelik hizlanan tarihi fuhshi gelisim göstermisti bile millet..önce bashtan kokmaya bashladi..simdi ise nerdeyse kuyrukta kokmaya basladi..Bu Pashanin aslinda inkilaplariyla milleti dinsizlestirme projesinin bir parcasi, merhalesi oldugunu, (Lozandan sonraki merhalenin kurucu bashaktörü olarak) gösteriyor.
  Pashanin birtürlü aciklanmiyan vasiyyetinin ise, 50 sene sonra, ishte bu hedefe varmis bir toplum bekledighi icin, artik hilafetide, Islamida kaldiriyorum, Islamin son mercilerinide kalidirin, yokedin, yasaklayin, camileri vs kapatin, ALLAHcc, Kuran bir icaddir, yalandir, yasaktir emridir kimbilir?..
  (Unutmayin, Pashanin babasi bir DönmeYah.dir! Olusumu bir Kerhanede olmushtur.) Simdi ise 15senedir tahminim baska bir merhaleye gecmish bulunuyoruz. Insallah yaniliyorumdur..Ama galiba buda bir merhale..Böyle kolay birakmazlar bu büyük ve uzun vadeli, neticede önce DinsizMateryalistKürdistana sonra BüyükIsraile giden projeyi,sanmiyorum. Bence Oyun/Proje bashka bir takdikle, dahada bir münafiklikla, daha cok göstermelik tavizlerle, verilen umutlarla devam ediyor: Tayyip islami getirdi, getirecek umutu..Inshallah yaniliyorumdur..Ama sanmiyorum..

  Israille kavgali gözüküyor,emma örnegin Haziran 2012den sonra ozamna kadar TCden Israile ucmiyan ucaklar yine ucmiya bashladi, gizli görüshmeler bilmem ne.,.Suriyedeki Israilin son derece ishine gelen, ve hep arzuladighi, tarihi düsmani Asurlulardan intikam almasi Müslümani-müslümana kirdirma, Suriyeyi ve Tarihi Asurun torunlarini harap etme Fitnesi olarak vuku buluyor..Ve DönmeYah. Barazanilerle, Osman Baydemirle Amed Flörtleri filan. .sanmiyorum..iyimser deghilim..Tayyip en azindan derin bir oyuna geliyor kanimca..)***.


  Abdestlimi, degilmi:?:

  Abdestinden kuskulanan Sener Bey icin oylama: Abdestlidir diyenler

 • 2 yıl önce yorumlandı

  CEMALEDİN KAPLANDAN SONRA TEVHİDİ ANLATAN ENDER KİŞİLERDENDİR KENDİSİ. ANCAK ŞİRK FETVASINIDA KABUL ETMESİNİ TAVSİYE EDERİM ALLAH BANA VE HANZALAYA HİDAYET VE RAHMET VERSİN KENDİ KATINDAN HİDAYETİ VERDİKTEN SORA AYAKLARIMIZI KAYDIRMASIN KENDİ DİNİ ÖZERİNE SABİT KILSIN

 • Muhammed İbrahim 2 yıl önce yorumlandı

  bu yazı ya cahilce yazılmıştır ya da eksik bırakılmıştır.

  iktidarın yasaları tağutluksa, halifeler de mi tağuttu ?

 • muvahid 2 yıl önce yorumlandı

  allahdan korkun yorumlari siteye verin

 • muvahid 2 yıl önce yorumlandı

  allaha hamd olsun iyi yazmisin.ama nasil olur da dinin asli olan taguta muhakime(shirk)meselesinde tevilin,cehaletin.alim sozunun gecerli oldugunu soyluyorsun.yani sana gore oy kullanan kafir olur da,allah.s.t-dan bashqasinin kitabina bash vuran{shirk edan}mushrik olmaz oyle mi.allahdan bashqasinin kitabina muhakime olan isterse sheriat varsa gitsin isterse yoksa gitsin,ister tevil,cehalet,alim sozu getirsin o adam mushrikdir.bunda shubhe eden de aynidir.allah.s.t sene hidayet versin hanzala.

 • mavera 2 yıl önce yorumlandı

  Bir insan tanımadığı birine benim adıma karar ver diyebilir mi.Oy vermeye giden birisi benim adıma benim hayat nizamım ile ilgili 500 kişi aralarında karar versinler diyor,onlar da güçlerini Allahı red edip,halktan aldıklarını iddia ediyorlar.Bu gücü Allahın hükümlerine savaş açmakta kullanıyorlar.Burada kafirlerin rızası,Allahın gazabına çağrılmakta bu oy verenler.Tarihte hiç bir zaman toplumu %100 müslüman olan bir topluluk bulamazsınız.Bir de buna rey verilenlerin şahsi çıkarları ve kafirlere dostluk ve sevgisi eklenince Allahın dini ile hüküm konusunda adeta halk gücüne dayanarak alay edilmektedir.Bu halk müşrikliğe onay veren makamdır.Müşrikçe yaşamalarını düzenleyen kanun yapıcılar da bu tağutlardır.İslamda kafirin müslüman üzerine velayet hakkı yoktur.Müslüman olmayan birisi islam kanunları için tercihte mi bulunacak.La ilahe illallah lafzı,Allahtan başka otoriteye boyun eğmeyip,Resulünün önderliğine itaat etmeye söz vermektir.Bundan sonra kişi şeriat düzeni içinde ıslah edilir

 • bulent 2 yıl önce yorumlandı

  peygamberimiz S.A.V vefat ettiği gün Hz Ebu Bekir eaendimiz halife seçilmedimi? şimdi onu seçenler haşa kafirmi oldu sonuçta onlarda oy yani tercih kullanmadımı? yasa yapmasınlar diyorsun yapanları tekfir ediyorsun peki hz Ömer eaendimiz kıtlık döneminde hırsızlara had cezası verilmesin dedi açık ayeti nesh mi etti şimdi Hz Ömer efendimiz haşa kafirmi oldu din oyuncak değil arkadaş sen teymiyeye uyup mümin oluyorsun biz imamı azama uyup haşa kafirmi oluyoruz. teymiyeye hiç bir islam alimi iyi adam demedi kafir diyen bile var.allah hepimizi sapıklıktan korusun amin

 • ömer 2 yıl önce yorumlandı

  marjinalleri iyi tanırım;ne kendilerine,ne çevrelerine faydaları dokunmamıştır. İslami Partiler olmasaydı chp gibi partilere meydan boş bırakılsaydı;bu mileltin çoğu komunizme devşirilirdi.İla nihatye hedef Allah2ın kanunalrınını hayata geçirmektir. Kur'an bile 23 senede nazil olmuştur. Birden bire herşey yapılamayacaksa,yavaş yavaş konjuktürü değiştirerelk yaparsın. Peki siz ne yapıyorsunuz?Etrafınıza saldırmak,müslümanları parçalamaktan başka. O zaman Allah senden razı olurmuydu bilmem. Buralara mesaj yazmak bile boşa vakit harcamak.

 • tevhid 2 yıl önce yorumlandı

  allah ebu hanzaladan razı olsun.onu cennetine koysun.delilleri ile insanlara oy kullanmanın küfür oldğunu izah etmiş.

  Resulum deki;İşte bu benim yolumdur.Ben Allah'a aydınlık bir yol üzere çağırıyorum,bende bana uyanlarda Allah'ı (ortaklardan) tenzih ederim!Ve ben ortak koşanlardan değilim.(Yusuf 108)
  Ey iman edenler!Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının.Sizler,kesinlikle Müslüman olarak ölün.(Ali İmran 102)
  Gerçekten Müslüman olmak istiyorsak Allah'a gerektiği gibi iman etmeliyiz ve bu imanın gereklilikleri ile ona ibadet ve itaat etmeliyiz.Yoksa bizim kelime-i şehadetimiz içini doldurmadığımız müddetçe,bize ahirette fayda sağlamaz.

 • muallim 2 yıl önce yorumlandı

  ne o meydan boş bırakılsın cehapelilere mi verilsin? Eğer şu münbit ortam oluştuurlmamış olsa, bu gibi pzrtiler milleti 90 senede komunist yapar çıkardı. Elhamdulillah, hala imanını muhafaza ediyorsa,bunda İslami Partilerin rolü büyüktür. Yusuf(s.a) firavununa karşı nEden savaşmadı? Onun maliye bakanı olmadı mı? Kardeşi Bünyamini alıkoymak için hırsız hakkında hüküm verirken,firavunun kanunlarıyla bir yol bulmadı mı? Resulullah(s.a.v) müslümanalrı habeş hıristiyan neceşisine gönderip,o adil bir hülkümdardır demedi mi? Hedef,Allah'ın hükümlerini gerçekleştirmektir. Yoksa, insan ölüm tehlikesindeyken razı olmayarak imanını dahi inkar edebilmektedir. Asrın neo-haricileri iş başında. arkadaşım burası darul harp ise,sizin hicret etmeniz gerekmiyor mu? Gidin suudi arabistana.

 • islam askeri 2 yıl önce yorumlandı

  islamda bir düsturvardır hepsini elde edemiyorsan azındanda vaz geçme
  soruyorum sana islama yakın bir parti başa gelmeyipte ateist bir parti gelse kurankurslarını camileri kapatsa islam yasak olsa daha mı iyi olur açıkla herkez şeriatı iste ama elde edilemiyorsa bunlardandamı vaz geçelim

 • ahmet 2 yıl önce yorumlandı

  Allah sana hidayet versin ebu hanzala müslümanlara zarardan başka bir şeyin dokunmadı bu güne kadar baban okuyasın diye seni ezhere yolladı tekfirci oldun çıktın Kurandanda bir şey anladığın yok senin kendini kurana göre değil kuranı kafandaki sapık fikirlere uydurmaya çalışıyorsun. Ölünce defterine baktığında eksilere düştüğünü görürsen şaşırma...

TÜM YORUMLAR
HAVA TAHMİNİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Türkiye, İslam Devleti İle Savaşa Girmeli mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
KARİKATÜR
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV